Dit blijkt uit een tussentijds rapport genaamd `eEurope Benchmarking' dat deze week door de Europese Commissie is goedgekeurd. In dit rapport wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de huidige internetontwikkelingen in ons werelddeel. Dit valt niet mee, zo blijkt. In 2000, tijdens de top van Lissabon, werd nog opgewekt gesproken over het streven van Europa om in 2010 `wereldleider in de informatiemaatschappij' te worden. Volgens eurocommissaris Erkki Liikanen moet er flink aan worden getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Allereerst begint er duidelijk een digitale kloof te ontstaan tussen de verschillende Europese landen. Zo doen Nederland en de Scandinavische landen het goed: hier heeft ongeveer 60 procent van de inwoners de beschikking over een internetaansluiting. In Griekenland is dat slechts 10 procent. In landen die – zoals Griekenland – duidelijk onder het EU-gemiddelde liggen, moeten daarom extra inspanningen worden gedaan om het internetgebruik aan te moedigen. De Europese Commissie denkt onder meer aan `de ontwikkeling van alternatieve toegangsplatforms'. Het aantal Europese huishoudens met internettoegang heeft de afgelopen twee jaar een `snelle stijging' vertoond: van 18 procent in maart 2000 tot 38 procent in december 2001. Momenteel is echter sprake van `stabilisering van de groei'. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat in landen als Nederland en Zweden een verzadigingspunt is bereikt, zo wordt in het rapport gesuggereerd. Het wachten is op de doorbraak van internet via andere apparaten dan de pc.

Breedband: te duur

Europa zal zich sterk concentreren op het stimuleren van breedband. Dat schiet namelijk niet op: Europa blijft met een breedbandpenetratie van 6 procent sterk achter bij bijvoorbeeld de VS en Canada. Breedband is te duur, er is te weinig keus in verschillende platformen (ADSL en kabel) en in providers, zo blijkt uit het rapport. Europa zal de komende tijd aan een strategie werken om breedband te stimuleren, stelt Liikanen.

E-commerce

Ook met e-commerce gaat het niet fantastisch. "De elektronische handel - zowel de consumentenhandel als die tussen bedrijven - is trager gegroeid dan verwacht". Een schamele 4 procent van de gebruikers zegt regelmatig online aankopen te doen. Verder koopt en verkoopt slechts 20 procent van de Europese bedrijven via internet. Het rapport pleit voor `een urgent onderzoek naar de belemmeringen voor de elektronische handel'. Tijdens de in maart te houden Europese Raad van Barcelona zullen de bevindingen worden geëvalueerd. Bovendien moeten dan nieuwe prioriteiten worden aangegeven.