Dat concludeert althans de Stichting Nederland Kennisland op basis van een marktverkenning (pdf).

Het ministerie heeft 45 miljoen euro per jaar voor de internettoegang van de Nederlandse scholen gereserveerd. Nederland Kennisland denkt dat er 79 miljoen euro nodig is.

Eind 2003 loopt het centrale contract voor internet van alle Nederlandse scholen af. Vanaf 1 januari 2004 krijgen de scholen een ict-budget, waarmee ze zelf de internettoegang en toegang tot Kennisnet moeten inkopen.

Rondgang

Op basis van een rondgang langs vijftien providers heeft de Nederland Kennisland berekend dat er zeker 65 miljoen euro per jaar nodig is. "Daarnaast is er extra geld nodig voor scholen in gebieden waar toegang via kabel of adsl niet mogelijk is. Dit bedraagt circa 14 miljoen euro per jaar."

Alles bij elkaar komt het benodigde bedrag daarmee op 79 miljoen euro per jaar. Nederland Kennisland bepleit onder meer de instelling van een apart fonds voor scholen in 'minder rendabele gebieden'.