De DMA heeft zich lange tijd verzet tegen elke vorm van wetgeving die de activiteiten van direct marketeers aan banden zou leggen. Door de toenemende stortvloed van dubieuze ongevraagde, commerciële e-mail die over de internetters wordt uitgestort, is de DMA nu van mening veranderd, zo meldt The Wall Street Journal. De DMA vindt wel dat 'bonafide' direct marketeers de mogelijkheid moeten houden om ongevraagde, commerciële e-mails te kunnen blijven versturen. Ontvangers van dergelijke berichten moeten wel de mogelijkheid hebben om zich makkelijk uit te schrijven (opt-out). Spammers die zich daar niet aan houden, moeten hard worden bestraft, bepleit de DMA. Tegenstanders van spam wijzen er overigens al jaren op dat het afmelden van spamberichten onverstandig is. Veel spammers zouden zo'n afmelding beschouwen als een bewijs dat het betreffende adres wordt gebruikt. Daarmee wordt dat adres interessanter om opnieuw mail naartoe te sturen. Met de koerswijziging van de DMA lijkt federale (voor het hele land geldende) anti-spamwetgeving steeds waarschijnlijker te worden. De DMA is een invloedrijke lobbyorganisatie. Recent spraken ook Microsoft en America Online (AOL, de grootste internetaanbieder van de VS) zich al uit voor federale anti-spamwetgeving. Tot nu toe is spam alleen in een aantal staten aan banden gelegd. Iets meer dan de helft van de Amerikaanse staten heeft enige vorm van anti-spamwetgeving ingevoerd. Over het algemeen blijken deze wetten echter ineffectief. Slechts bij hoge uitzondering wordt een spammer veroordeeld tot het betalen van een boete.