EPN, of het `Platform voor de informatiesamenleving' zoals de ict-belangenclub zichzelf ook wel omschrijft, zegt de extra aandacht voor ict in het regeerakkoord wel toe te juichen. Het enthousiasme van de club wordt echter getemperd door de mate waarin de coalitie oog voor ict heeft. "In het vorige akkoord kwam het woord `ict' helemaal niet voor. Nu twee keer", aldus Peter van der Wel, directeur van EPN. "Echt gelukkig zijn we dus nog niet. Het is echter nog maar een regeerprogramma. Het gaat uiteindelijk om de uitwerking. Dat is nog even afwachten", aldus Van der Wel. Wat EPN wel als pluspunt ziet is de oprichting van een `innovatieplatform'. In dit platform komen de ministers, bedrijfsleven en universiteiten bij elkaar. De voorzitter is de minister-president. "Een platform is blijkbaar het hoogst haalbare", concludeert de directeur. "Het is nog niet wat we voor ogen hadden, maar een aanzienlijke verbetering in vergelijking met Balkenende I." De ict-belangenclub hoopt dat het nieuwe kabinet de toegevoegde waarde van ict inziet. "Ict kan een middel zijn om geld te besparen. Met hetzelfde geld kan dus meer worden bereikt, als er maar slim wordt geïnvesteerd in ict."