Het NOiV schrijft in een brief aan de gemeente Anna Paulowna dat er in de aanbesteding een uitgesproken voorkeur is voor Oracle en Microsoft. De Aanbestedende Dienst van die gemeente spreekt dit tegen. Het stelt dat in antwoorden aan het NOiV, waar Webwereld inzage in heeft gekregen.

Bestaande applicatie

Het voornaamste tegenargument is dat er nu eenmaal een bestaande businessapplicatie is, waar de andere ict-systemen op moeten aansluiten. “In het uiterste geval is de Aanbestedende Dienst genoodzaakt om op grond van bedrijfseconomische argumentatie aansluiting te zoeken bij bestaande oplossingen zoals die aanwezig zijn en waren bij de Aanbestedende Dienst. In het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) wordt een en ander volgens de Aanbestedende Dienst op eenzelfde wijze geformuleerd door het ‘nee, tenzij criterium’.”

Het NOiV uit verdere kritiek dat die voorkeur aanbestedingsregels schendt, daarmee aanbieders van alternatieven uitsluit, en dat het in strijd is met het overheidsbeleid voor meer open standaarden en open source. De gemeente reageert daarop met het reeds gegeven weerwoord.

De gemeente Anna Paulowna komt nog met de toevoeging die het waterschap Zuiderzeeland nu ook doet: “De Aanbestedende Dienst wenst te benadrukken dat waar er specifieke merken worden genoemd in de Aanbestedingsdocumenten er te allen tijd de term ‘of gelijkwaardig’ dient te worden gelezen.”

Niet herkennen

Ambtenaar Marcel Eversdijk van de gemeente Anna Paulowna geeft Webwereld een toelichting; hij is zich van geen kwaad bewust. “Wij herkennen absoluut niet dat wij in de aanbesteding expliciet om Windows vragen.” Hij heeft over de NOiV-brief wel overleg met de externe experts, die de gemeente inhuurt voor dergelijke aanbestedingen.

“Onze gemeente wordt nu wel in één adem genoemd met Utrecht, maar dat is een hele andere aanbesteding. Daar gaat het om hardware, met daarop bepaalde software voorgeïnstalleerd. Het gaat bij ons om een grote vervanging van de ict.” Volgens Eversdijk is er daardoor geen sprake van uitbreiding van reeds aanwezige software. “Het nieuwe systeem moet wel aansluiten op de software van Centric, die wij hier gebruiken.”

Geen Open XML

De gemeente brengt wel een kleine wijziging aan in de aanbesteding. De door het NOiV opgemerkte vraag om Open XML wordt geschrapt. De gemeente laat weten dat de eis komt te vervallen vanwege de te beperkte implementatie van de betreffende iso-standaard (29500). Het NOiV merkt in de brief al op dat die iso-standaard momenteel nog door geen enkele leverancier, inclusief Open XML-promoter Microsoft, volledig is geïmplementeerd.