Het beroep van de twee landen volgt op het bezwaar van Zuid-Afrika, dat vorige week vrijdag al werd ingediend bij de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC). Dit zijn de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor het technische comité dat de OOXML-standaard goedkeurde, meldt PC World.

Alle drie bezwaren in behandeling

De deadline voor het aantekenen van het beroep verstreek 29 mei, twee maanden na de definitieve stemming, waarbij deelnemende landen de kans kregen hun ongenoegen te uiten. Volgens Jonathan Buck, woordvoerder voor IEC had Brazilië daarbij de regels verkeerd begrepen: "Bij het verstrijken van de deadline waren er drie bezwaren bij ons binnen, van Brazilië, India en Zuid-Afrika. Het beroep van Brazilië was niet correct ingediend, omdat het niet gestuurd is naar de CEO's van de twee organisaties, maar het is wel ontvangen en zal daarom gewoon in behandeling genomen worden."

Het Joint Technical Committee 1 (JTC 1) van ISO/IEC gaf landen de mogelijkheid om tot 29 maart dit jaar een definitieve stem voor of tegen de acceptatie van OOXML als standaard uit te brengen. Waar in een eerdere stemming het oordeel nog in het nadeel van OOXML was, werd bij de stemronde op 29 maart de benodigde meerderheid wel gehaald.

Kritiek op gang van zaken

De gang van zaken bij het standaardisatieproces voor OOXML en de resulterende BMR-vergadering heeft voor nogal wat kritiek gezorgd. De aanwezigen tijdens de vergadering kregen slechts 5 dagen om meer dan 1000 veranderingen aan de technische specificaties van de standaard te bespreken.

Deze veranderingen en verbeteringen werden meegenomen in de nieuwe stemronde, maar een definitieve versie van het ontwerp moet nog steeds worden geleverd aan de stemmende landen. Dit terwijl de deadline voor de publicatie van dit ontwerp al meer dan een maand is verstreken. De gehaaste vergadering hebben er in combinatie met het niet gepubliceerde ontwerp voor gezorgd dat de drie landen nu hun beroep hebben aangetekend.

De CEO's van ISO en IEC hebben in totaal één maand om de bezwaarschriften te bekijken en om een compromis te bereiken met de organisaties voor standaardisatie in de drie landen. Wordt dat compromis niet bereikt dan worden de bezwaarschriften doorgespeeld aan de Standards Management Board bij IEC en de Technical Management Board (TMB) bij ISO, die een oplossing zullen zoeken.