Dat blijkt uit de "Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument", waarop Webwereld de hand heeft weten te leggen. In het document gaf het ministerie van Financiën een week geleden antwoord op vragen van leveranciers.

Het document hoort bij niet-openbare aanbesteding GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop), een project waarbij de overheid 3.000 tot 12.000 computer wil aanschaffen, waarover Webwereld gisteren publiceerde.

Open standaarden en open source

Eén vraagsteller stelt dat vendoronafhankelijkheid is uitgesloten. Het ministerie ontkent dat en wijst op een hoofdstuk uit de aanbesteding dat vooral ingaat op rechten rond software. Vreemd genoeg wordt nergens ingegaan op gegevens die eventueel in gesloten formaten worden bewaard.

Op de vraag van een leverancier naar de uitgangspunten op het gebied van open standaarden en open source, wijst Financiën op de kaders die het heeft geschetst rond standaarden. Als voorbeeld noemt het ministerie dan de wens om ondersteuning van bijvoorbeeld .txt-, .rtf- en .html-bestanden, maar ook gesloten formaten als .mdb- en .doc-bestanden. Het ministerie verhaalt ook het verzoek om Microsoft's FoxPro, .NET en de SQL Server Client te ondersteunen.

Als een leverancier stelt dat in eerste aanleg een pure Microsoft-omgeving wordt gevraagd, ontkent het ministerie stellig: "Uw opmerking dat er sprake zou zijn van GOUD als een volledig gestandaardiseerde Microsoft omgeving wordt ten stelligste weersproken. In het aanbestedingsdocument is uitgewerkt dat de deelnemende overheidsorganisaties over verschillende infrastructuren beschikken, waarmee gekoppeld dient te worden c.q. waarop moet worden aangesloten."

Geen gratis software

Een opmerkelijk punt is het verbod op 0-prijzen. Dit roept de indruk op dat er verplicht geld moet worden betaald voor bijvoorbeeld een open-sourceoplossing die voor de rest van de wereld gratis is. Ook riskeren leveranciers diskwalificatie voor desktops die, afhankelijk van het scenario minder dan 90 of 100 euro kosten. Een nadere onderbouwing van dat laatste weigert het ministerie tijdens de vragenronde.

Daarin staat ook dat voor het bouwen van de Proof-of-Concept niet meer dan 25.000 in rekening mag worden gebracht. Daarbij riskeren biedende partijen een boete van 10.000 euro wanneer zij niet volledig aan de eisen voldoen. Zij worden bovendien aansprakelijk gesteld voor eventuele schade, zowel directe als indirecte.

Juist die aansprakelijkheid is leveranciers een doorn in het oog, dit in combinatie met een aantal regels uit het contract. Uit vragen blijkt dat leveranciers overwegen af te haken.