Het uitbesteden van bepaalde productieprocessen naar lagelonenlanden is niet nieuw. Steeds vaker besteden bedrijven echter ook delen van hun it uit om zo de kosten te drukken. Meer dan driekwart van de it'ers verwacht dat ook Nederlandse it-afdelingen de dans niet zullen ontspringen. Dit blijkt uit de twaalfde ICT Barometer van Ernst & Young, een tweemaandelijks onderzoek onder meer dan zeshonderd it-directeuren en andere it-professionals.

Banenverlies

78 Procent van de respondenten denkt dat `offshore outsourcing' ook in Nederland voor banenverlies zal zorgen. Het leeuwendeel van de it'ers (37 procent) verwacht dat er in 2004 maximaal vijfduizend banen verloren zullen gaan door offshore outsourcing. Een even groot percentage denkt echter dat de impact op de Nederlandse arbeidsmarkt veel groter is en dat er tussen de tienduizend en honderdduizend arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Een meerderheid van de ondervraagde it-professionals (55 procent) verwacht dat bedrijven vooral geïnteresseerd zullen zijn in het uitbesteden van it-taken, zoals ict-beheer, ict-consultancy, webdesign en softwareontwikkeling.

Weerstand

Uit het onderzoek blijkt overigens dat er veel weerstand is tegen het fenomeen outsourcing. 39 Procent van de respondenten vindt bijvoorbeeld dat het behoud van Nederlandse ict-arbeidsplaatsen een argument is om überhaupt niet aan outsourcing te doen. Een bijna even groot deel (34 procent) ziet de lagere tarieven in offshore landen als India en China als vorm van oneerlijke concurrentie. Ook menen veel it'ers dat ict-outsourcing de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van hightech aantast. De kritiek van de Nederlandse it-professional verschilt niet of nauwelijks met die van buitenlandse collega's. In Amerika is er bijvoorbeeld al de nodige ophef ontstaan over het banenverlies als gevolg van outsourcing. Het onderwerp zal dit jaar dan ook een belangrijk onderwerp zijn in de Amerikaanse verkiezingsstrijd.