Dat blijkt althans uit een onderzoek door TNS NIPO in opdracht van Sanoma Uitgevers onder zeshonderd vrouwen en honderd mannen van 20 tot 49 jaar. De groei is bij vrouwen vooral te vinden in het zogenoemde windowshopping: kijken en vergelijken ter voorbereiding van een aankoop.

In 2000 deed 67 procent dat, nu 85 procent. Ook het zoeken van objectieve informatie (83 procent) is een belangrijke reden om internet op te gaan. Vrouwen hechten wel veel waarde aan de betrouwbaarheid van een site. Ze zoeken daarom ook eerlijke informatie, zo stellen de onderzoekers.

Ook de entertainmentfunctie van internet is bij vrouwen sterk in opkomst. Vergeleken met 2000 vinden beduidend meer vrouwen het leuk om zomaar wat te surfen (79 procent). Veel vrouwen vinden internetten 'gezellig' (63 procent). Het aantal vrouwen dat online is uit verveling is zelfs verdriedubbeld (nu 27 procent). Veder downloadt bijna 40 procent muziek, terwijl 20 procent luistert naar internetradio. Mannen doen dat overigens nog meer.

Ondanks de gesignaleerde inhaalslag hebben vrouwen overigens nog wel vaak problemen op internet, meer dan mannen. Een goede wegwijzer vinden veel meer vrouwen (34 procent) dan mannen (14 procent) daarom heel prettig.