Uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) blijkt dat India het grootste deel van de offshore outsourcingsmarkt in handen heeft. China volgt op een tweede plek, op de voet gevolgd door Tsjechië. Bij het onderzoek is gekeken naar factoren zoals arbeidskosten en –niveau, wetgeving en politieke en economische stabiliteit. De onderzoekers constateren dat India op al deze factoren voorlopig nog wel het hoogst zal scoren, maar dat Oost-Europese landen de komende jaren een deel van de markt zullen afsnoepen. Volgens de onderzoekers hebben deze landen een gunstig vestigingsklimaat wat betreft wetgeving en liggen zij dichter bij de rest van Europa, waardoor ook de culturele banden hechter zijn. Volgens de EIU zullen met name Tsjechië en Polen, dat op de vijfde plaats staat, een gooi naar meer marktaandeel in de offshore outsourcingsmarkt doen.