De districtsrechter in het proces tussen de Amerikaanse overheid en Microsoft verwierp gisteren de bezwaren van het softwarebedrijf tegen twee eisen van het ministerie van justitie. Microsoft vond dat justitie voldoende had aan acht uur (oftewel één dag) om zijn topman, Bill Gates, te verhoren over de handel en wandel van de softwarereus. De aanklager zegt zeker twee dagen nodig te hebben. Rechter Thomas Jackson is van oordeel dat Gates zich niet aan het verhoor kan onttrekken en dus ook geen limiet mag stellen aan de tijd die de zaak opslokt. Verder heeft Jackson bepaald dat Microsoft delen van zijn broncode voor Windows 95 en 98 moet overdragen aan de openbare aanklager. Die heeft deze informatie nodig om na te gaan of Microsoft via slinkse wegen probeert concurrerende producten in zijn besturingssysteem dwars te zitten. Verder heeft justitie de broncode nodig om aan te tonen dat Microsoft ten onrechte besturingssysteem en browser onlosmakelijk verbonden noemt. Microsoft maakte vorige week bij de rechter bezwaar tegen de eisen van het openbaar ministerie. Het bedrijf blijkt ook met een tegeneis te zijn gekomen die het onderzoek van justitie kan bemoeilijken. Microsoft heeft gevraagd om inzage in het bewijsmateriaal dat de openbare aanklager heeft verzameld met inbegrip van de broncode die andere bedrijven ter beschikking van justitie hebben gesteld. Dat gebeurde in vrijwel alle gevallen onder strikte geheimhouding: alleen de externe advocaten van Microsoft mogen deze informatie onder ogen krijgen. In een verzoek dat Microsoft op 31 juli indiende staat dat het bedrijf ook een inzagerecht voor de advocaten die bij de softwarereus in dienst zijn. Het ministerie van justitie heeft bezwaar gemaakt tegen de eis van Microsoft. Het bedrijf probeert de zaak op zijn kop te zetten door afspraken te willen wijzigen waarover we het in mei eens werden en die ook ter bescherming dienen van Microsofts geheimen, aldus een zegsman van justitie. Intussen zal Microsoft komende maandag de rechter vragen om het proces – dat voor 8 september op de rol staat – meteen in te trekken. Het gaat daarvoor documenten overleggen dat Microsoft al op 6 april 1994 (!) plannen opstelde om toegang tot het Internet in zijn besturingssysteem te integreren. Twee dagen later werd Netscape opgericht, dat uitgroeide tot de producent van de succesvolle Internet-browser. Andere interne memo's reppen nog veel eerder van Windows als killer app voor het Internet. Justitie zegt in zijn aanklacht dat Microsoft zijn browser pas goed begon te ontwikkelen en koos voor integratie in Windows toen Netscape enorme successen boekte met zijn Navigator. Daarvoor refereert ze ook aan de beruchte openbare bijeenkomst van 7 december 1995, waarop Bill Gates en andere topfiguren van Microsoft "eindelijk" erkenden dat het Internet een enorme rol in de computerwereld gaat spelen. Onze complete berichtgeving over het proces tegen Microsoft: Schoten voor Bills boeg Aanklacht tegen Microsoft afgezwakt (Snippers) Opsteker voor stervend OS Adempauze voor Bill en Bill Microsoft en overheid VS op ramkoers Wapenstilstand tussen Uncle Sam en Bill Gates MS Java op de korrel Vrees om de Windows-killer Kooigevecht op Capitol Hill Rechtbank in de bres voor Bill Musketiers tegen Microsoft Geen zoete broodjes voor Bill Microsoft `debugt' justitie Wapenstilstand in Washington Microsoft slaat hard terug Billenkoek voor Bill Rijzende Zon versus Redmond Snelrecht voor browser De zaak-M: weg met Lessig De zaak-M: volgend jaar verder Browserloos in Redmond Wapengekletter in de zaak-M Microsoft lacht om vonnis Bill versus Bill: 1 –1 Schoten voor de boeg De `balkanisering' van Bill Geen IE 4.0, geen Windows Microsoft dubbel onder vuur Consumentenman spreekt banvloek uit