Begin deze maand doken er al geruchten op dat jurist David Kappos in aanmerking komt voor de leiding van het Patent and Trademark Office. Kappos is bij IBM verantwoordelijk voor het juridisch beleid op het gebied van intellectueel eigendom. Hij is een uitgesproken voorstander van open source.

Kritiek

Het Patent and Trademark Office heeft de afgelopen jaren internationaal veel kritiek gekregen vanwege onduidelijke, dubbele, omstreden en zelfs onzinnige patenten op onder meer software. Dit speelt met name de ontwikkeling van open source-software parten. Microsoft heeft al dreigende taal geuit dat Linux ruim 200 patenten van de Windows-producent zou schenden.

Bedrijven hebben vaak enorme portfolio's aan patenten en kunnen daarmee concurrentie dwarszitten. Ook doen ondernemingen aan onderlinge uitwisseling van gepatenteerde technologie, door wederzijdse licentieverstrekking in ruil voor niet aanklagen.

Hervorming

IBM is al jaren één van de grootste 'verzamelaars' van patenten. Het ict-bedrijf heeft op het gebied van open source een voortrekkersrol genomen en daarbij ook vijfhonderd van zijn patenten vrij ter beschikking gesteld. Dat is slechts een klein deel van IBM's totale patentenportfolio.

Kappos zelf heeft in interviews al kritiek geuit op de Amerikaanse aanpak van intellectueel eigendom, waaronder het patentensysteem en de lage kwaliteit van huidige patenten. Hij pleit al jaren voor een brede hervorming van het patentsysteem. Dat wordt zijn hoofdtaak als hij benoemd wordt tot nieuw hoofd van het Amerikaanse patentenbureau. De Senaat moet nog akkoord gaan met de benoeming.

Overigens heeft het patentenbureau van de VS in 2006 al laten weten open source-software te willen beschermen. Dat moet gebeuren door open source standaard bij patentaanvragen te beschouwen als 'prior art'. Dat wil zeggen dat al eerder bedachte technieken niet gepatenteerd mogen worden. Tot op heden is de dreiging van patenten voor open source, en gebruikers daarvan, niet minder geworden. Microsoft is net als IBM groot in patenten, maar kijkt heel anders aan tegen open source.