Dat stellen Sun Microsystems, IBM en Rednose in het plan "Nieuwe Kansen, Open Toekomst" dat aan de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken is voorgesteld. Ze pleiten voor een soort "New Deal" voor om duizenden ict'ers aan de slag houden en weer aan het werk krijgen met het breed inzetten op open standaarden en open source. Uiteraard wil het drietal dit proces graag 'faciliteren'.

Niet stilzitten

Inzet van het plan is het kabinetsbeleid dat al jaren gericht is om vooral een kenniseconomie te voeren. Zo willen de opstellers voorkomen dat mensen die arbeidstijdsverkorting of ontslag krijgen een achterstand oplopen.

Daarom moet de overheid geld steken in projecten voor ict-werk dat toch moet gebeuren. Als voorbeeld noemen ze daarbij het doorbreken van de afhankelijkheid van leveranciers of het digitaliseren van overheden. Zoiets hoeft zich volgens de opstellers niet te beperken tot overheden, maar zou kan ook banken die op staatssteun opereren, scholen of universiteiten kunnen helpen.

Outsourcen NOiV

Een opmerkelijk concreet plan is het inzetten van mensen om open standaarden en open source beter bekend te maken binnen de overheid en concrete begeleiding te gaan geven aan overheden. 100 mensen zouden daarmee het actieplan "Nederland Open in Verbinding" goed op de rit zetten.

De hoop is daarmee dat er binnen de overheden verantwoordelijkheden komen om open source actief op te pakken en ook daar functies te creëren. In principe is dit een taak van het programmaburo NOiV, maar dat kampt met een tekort aan medewerkers en budget.

Een ander project is het beschikbaar maken van online trainingen voor open-sourcesoftware, zodat dit toegankelijk wordt voor een bredere doelgroep en zo de ontwikkeling ervan wordt bevorderd. Ook willen de bedrijven versneld de archiefmateriaal digitaal toegankelijk maken, zodat er niet alleen arbeidsplaatsen worden gerealiseerd maar de informatie ook beter toegankelijk wordt.

Relatief goedkoop, veel banen

Initieel vragen de bedrijven zo'n 11,5 miljoen euro voor een aantal projecten. De opstellers verwachten daarmee zo'n 2000 banen te kunnen creëren, als de plannen goed uitwerken. Daarbij komt het aanjagen van projecten centraal te staan en worden mensen ingezet die grotendeels al uitkeringen uit andere middelen krijgen.

"De ontstane economische crisis vraagt om veranderingen. Het plan 'Nieuwe kansen, Open toekomst' laat zien hoe we de 'lokale' economie kunnen stimuleren", betoogt Aad Koppenhol van Sun Microsystems tegenover Webwereld. "Door het inzetten en omscholen van de 'nieuwe' werkelozen kunnen de waarden van Open Source & Standaarden hun bijdragen gaan leveren aan een nieuw economisch evenwicht."

Goed initiatief

Een woordvoeder van het Ministerie van Economische Zaken, noemt het plan een "goed initiatief". "EZ bestudeert de voorstellen momenteel", vertelt hij Webwereld, maar kan nog verder niet inhoudelijk reageren tot een beslissing is genomen. Het is nog onbekend wanneer dat is.