De rechtbank te Berlijn heeft AVM's claims tegen open source afgewezen. De routermaker heeft zijn rechtszaak gebaseerd op de stelling dat het auteursrecht bezit op de firmware in zijn Fritz!Box DSL-routers. Aanpassing daarvan zou dus een schending zijn. Het ingebouwde routerbesturingssysteem is door AVM gemaakt op basis van het open source Linux.

AVM verliest

De Europese tak van de Free Software Foundation meldt dat de Duitse routermaker de zaak heeft verloren. Het hof “bevestigt dat gebruikers van ingebedde apparaten met voorgeïnstalleerde Vrije Software de juridische vrijheid hebben om aanpassingen aan die Vrije Software te maken, installeren, draaien en distribueren", aldus de open source-stichting in een persbericht.

“De Free Software Foundation Europe (FSFE) en gpl-violations.org verwelkomen dit besluit." Beide organisaties voor open source hebben zich al gemengd in deze rechtszaak, die in juni is aangespannen en die internationaal veel ophef heeft veroorzaakt.

'Wél gewonnen'

AVM claimt nu echter de overwinning. Het laat aan Webwereld weten dat de door AVM aangeklaagde firma niet langer diens alternatieve firmware mag voeren. “Cybits AG moet voorkomen dat zijn Surf-Sitter DSL-software de Fritz!Box verstoort op dusdanige wijze dat er in de Fritz!Box-gebruikersinterface foutieve meldingen opduiken over de internetverbinding en over de instellingen voor ouderlijk toezicht. En dat was ons doel!", verklaart woordvoerder Urban Bastert van AVM.

Hij legt uit dat de alternatieve firmware van het Duitse internetbedrijf wijzigingen aanbracht in de Fritz!Box-software en dat gebruikers daardoor in verwarring zijn gebracht. “Zonder de gebruiker te informeren, heeft deze software op de Fritz!Box de bestaande DSL- en internet-verbindingen, de firewall en de instellingen voor ouderlijk toezicht verwijderd. Functies die werkten vóór de installatie, zoals IPTV en VPN, waren plotseling niet langer aanwezig."

Auteursrechten

Maar de rechtszaak van AVM tegen Cybits draaide niet alleen om deze verstoring van de reguliere functionaliteit. De aanklager heeft ook auteursrechten en handelsmerken op de eigen firmware aangehaald. De open source-software van de alternatieve firmware zou die rechten hebben geschonden.

Volgens AVM, in een toenmalige toelichting tegenover Webwereld, zou het Duitse auteursrecht en merkenrecht zelfs boven de voorwaarden uitgaan van de open source-licentie GPL. Daarbij stelde het bedrijf dat de aanklacht niet om open source ging en dat de FSFE de zaak vertroebelde. De open source-stichting stelt nu dat al deze claims van tafel zijn geveegd door de rechtbank.

GPL verslaat merkenrecht

Cybits bevestigt aan Webwereld dat die claims inderdaad zijn afgewezen. “Alle voornaamste claims van AVM met betrekking tot een mogelijke auteursrechtenschending lijken te zijn afgewezen door het hof", mailt ceo Stefan Pattberg van Cybits. Hij houdt een slag om de arm omdat hij het vonnis nog niet schriftelijk heeft ontvangen.

“Ook afgewezen is de claim dat het Duitse merkenrecht boven GPL-rechten staat en daarmee derde partijen zou verhinderen om eigen software te installeren op AVM's producten. Die twee punten zijn de belangrijkste." Volgens Pattberg kan zijn bedrijf gewoon doorgaan met het aanbieden van software voor ouderlijk toezicht aan gebruikers van Fritz!Box-routers.

AVM-woordvoerder Bastert bevestigt dat de claims over auteursrechten en handelsmerken niet zijn meegenomen in de uitspraak. “Het Berlijnse Hof heeft in dit besluit gerefereerd aan mededingingswetgeving." De onderbouwing van het hof wordt binnenkort geopenbaard. “AVM meent dat zijn positie is gevalideerd, aangezien distributie verboden blijft van de Surf-Sitter DSL-software in de huidige vorm die de Fritz!Box verstoort".

'Kleine overwinning'

Pattberg bevestigt nog wel AVM's overwinningsclaim, maar tegelijk met relativering van het verbod. Dat gaat slechts om de allereerste release van de gewraakte firmware voor kindveilig surfen. Installatie daarvan gaf inderdaad ten onrechte foutmeldingen, biecht hij op, maar dat lag volgens hem aan AVM's software.

De overwinning van de routermaker is volgens hem dan ook “een kleine kwestie in een aanvullende claim". De Cybits-ceo legt uit dat de eerste release van de Surf-Sitter software de DSL-interface van de modemrouter heeft vervangen en dat daarbij AVM's module voor ouderlijk toezicht is vervangen. Dat heeft de foutieve meldingen opgeleverd waar de aanklagende firma van spreekt.

Fritz!Box-fout

“Omdat we ons niet in AVM's gebruikersinterface wilden mengen, toonde die interface twee foute berichten na de installatie van Surf-Sitter op het apparaat. Één bericht gaf aan dat de internetverbinding niet langer beschikbaar was, terwijl die er wel was." Dit betekent volgens Pattberg dat de Fritz!Box-firmware niet de internetverbinding zelf controleerde maar de DSL-module van AVM.

De tweede onterechte melding gaf aan dat AVM's module voor ouderlijk toezicht nog aanwezig was. Dat zogeheten 'Kindersicherung' was na installatie van Surf-Sitter echter wel degelijk vervangen door het alternatief.