Dat ontdekte open source nieuwssite Livre. Aanleiding voor de projectvoorstellen is een bijeenkomst die op 25 februari is gehouden. Daar waren communityspelers als Holland Open, NLnet, ISOC, OpenDoc Society, Vrijschrift, Free Knowledge Institute en Kennisland in gesprek met het programmaburo NOiV.

1 miljoen euro

Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken om een aantal projectvoorstellen te doen om de ambities van het programmaburo te ondersteunen.

Volgens Arjen Kamphuis van Gendo zijn er nu algemene projectvoorstellen gedaan in de sfeer van opleiding, een Kafka-achtige brigade en ondersteuning voor de overheid. Deze worden aan het einde van de middag gepresenteerd aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Over de waarde van de voor te stellen projecten wordt geen uitspraak gedaan, maar volgens bronnen zou het bij elkaar gaan om een miljoen euro. Dat laatste ontkent Kamphuis overigens.

Niet betrokken

Dat overleg op deze manier wordt gevoerd, valt niet bij iedereen in goede aarde. Zo blijken Sun Microsystems en Rednose niet bij het overleg te zijn betrokken. Deze bedrijven presenteerden ruim een maand geleden samen met IBM een plan om werklozen aan het werk te helpen en ondertussen de doelen rond NOiV te verwezenlijken.

Sun en Rednose laten Webwereld weten inmiddels wel te weten van het overleg met Heemskerk, maar niet te zijn uitgenodigd. Vreemd genoeg heeft Economische Zaken de bedrijven wel doorgestuurd naar het programmabureau NOiV. Toch zijn de plannenmakers niet uitgenodigd voor het gesprek met de staatssecretaris.

OSSLO

Ook de belangenvereniging van open-sourceleveranciers, OSSLO, is niet betrokken bij het opstellen van plannen en voelt zich gepasseerd. De club, die onder andere bedrijven als Sun Microsystems, Rednose, Cap Gemini, Logica, Sogeti, RedHat en AT Computing vertegenwoordigt, heeft in een brief het ongenoegen geuit en heeft volgende week een afspraak op het programmabureau, maar niet bij staatssecretaris.

"Het niet betrekken van alle spelers werkt niet marktversterkend, maar juist marktverziekend", zegt voorzitter Marc Vloemans van OSSLO tegenover Webwereld. "We hebben nu aangeboden om in samenspraak follow-up in de praktijk te geven aan het actieplan Heemskerk."

Kamphuis denkt dat daar ook alle ruimte voor is, omdat de voorstellen nog niet automatisch leiden tot het verdelen "van een zak met geld". Hij weet niet eens zeker of er geld beschikbaar komt en wie dat dan zou krijgen. Volgens hem liggen alle opties open. Het eerste overleg was er vooral op gericht om dit binnen de open-sourcegemeenschap te doen zonder commerciële partijen.