De lobbygroep in kwestie, de Foundation for a Free Information Infrastructure ( FFII), was aanvankelijk één van de belangrijkste tegenstanders van de Europese richtlijn voor softwarepatenten – officieel de richtlijn 'betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen' geheten. De FFII, die naar eigen zeggen kan rekenen op de steun van vijfhonderd bedrijven en 40.000 burgers, stond niet alleen in zijn kritiek op de oorspronkelijke tekst (pdf) van de richtlijn. Tegenstanders vreesden dat er in Europa 'Amerikaanse toestanden' zouden ontstaan, waarbij elk simpel idee voor een computerprogramma gepatenteerd kan worden. Met name grote bedrijven zouden daarvan profiteren. Het Europees Parlement besloot daarop de door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn aan te passen. Voor de FFII is dat reden om het voorstel van het Europarlement nu te steunen. "Het is nu ook onze richtlijn", aldus Hartmut Pilch, voorzitter van de FFII. "We moeten het Europees Parlement helpen met de verdediging ervan." "De tekst van de richtlijn zoals geamendeerd door het Europees Parlement sluit softwarepatenten duidelijk uit", licht James Heald, lid van de werkgroep softwarepatenten van de FFII/Eurolinux, toe.

Steun belangrijk

Theo Bouwman, Europarlementariër namens GroenLinks, was vorige week iets terughoudender in zijn reactie op het voorstel. Volgens hem biedt het voorstel nog steeds ruimte aan interpretaties waarin de software wél is te patenteren. De steun van de FFII voor de amendementen van het Europees Parlement is belangrijk, omdat het voorstel nu teruggaat naar de Raad van Ministers, waarin de verantwoordelijke ministers van de vijftien EU-lidstaten zitten. De verwachting is dat zowel de Raad van Ministers als de Europese Commissie zullen proberen om een deel van de door het Europarlement aangenomen amendementen terug te draaien. Tijdens het debat over de richtlijn en de door het parlement voorgestelde amendementen bleek al dat de verantwoordelijke Eurocommissaris Frits Bolkestein 'niet zo positief' stond tegenover de meeste voorgestelde veranderingen.