Het ministerie van Financiën schreef mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken een brief naar aanleiding van de aanbesteding voor een overheidsdesktop, waarover Webwereld gisteren en vanochtend onthullingen deed. In het schrijven stelt Bos dat bij de

aanbesteding bijzondere aandacht is besteed aan het Actieplan Nederland Open in Verbinding. "Het kiezen voor een realistisch scenario in plaats van een 'big bang', brengt met zich mee dat niet in deze fase al volledig aan de eisen van het actieplan tegemoet kan worden gekomen".

Open standaarden bewaren tot 2012

Bos benadrukt dat meerdere leveranciers kunnen offreren. "Er wordt niet gevraagd om specifieke producten en/of specifieke leveranciers. Aansluiting op de bestaande omgeving is echter van groot belang." Daarbij tekent hij aan dat overheidsdesktops momenteel 1,300 verschillende applicaties draaien, "die door duizenden ambtenaren worden gebruikt en honderdduizenden manuren ontwikkelwerk gekost hebben."

De brief gaat niet verder in op de manier van schrijven van het pakket van eisen in het aanbestedingsdocument, waarbij veel Microsoft producten worden genoemd en weinig ruimte lijkt voor andere technieken met precies dezelfde functionaliteit. Uit een uitgelekte vragenlijst van leveranciers, die in handen is van Webwereld, bleek dat zij wel alternatieve mogelijkheden zagen maar die ruimte in de aanbesteding niet kregen.

Volgens Bos wordt nu gewerkt aan de basiswerkplek GOUD versie 1. Hij weet te melden dat er ook al een traject gestart is om in 2012 "te komen tot Rijkswerkplek versie 2.0 die geheel gebaseerd is op open standaarden en waar mogelijk Open Source software, zoals in het actieplan is aangekondigd."

Spoeddebat

Voor het SP-kamerlid Arda Gerkens is de beantwoording onvoldoende en is het mogelijk nu nog de aanbesteding aan te passen. "Hij is nu nog zo aan te passen dat er wordt gestuurd op functionaliteit en niet op producten", zegt Gerkens tegenover Webwereld. "Als ik de brief lees is dat nog mogelijk, want het doel blijft hetzelfde."

Gerkens heeft dan ook vandaag in de Tweede Kamer een spoeddebat aangevraagd. Daarbij trof zij Martijn van Dam van de PvdA en Wijnand Duyvendak tegenover zich, die liever zagen dat er eerst nog een ronde kamervragen over het onderwerp heen gingen.

Uiteindelijk hadden ze de zaak liever afgedaan in een commissie. Uiteindelijk schoot Hero Brinkman, kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid Gerkens te hulp en waren er meer dan de 30 benodigde zetels voor het debat geregeld. Volgens Brinkman is er alle reden om eens goed naar de zaak te kijken.

Zowel GroenLinks als de PvdA hebben nog geen definitief standpunt ingenomen in deze kwestie. "Wij zien alle reden om het ministerie te bevragen", zegt Duyvendak tegenover Webwereld. "In een spoeddebatje heb je maar twee minuten om wat te zeggen. Ik had dan ook liever een debat gehad."

"De brief laat nog wel vragen open", zegt Martijn van Dam, kamerlid voor de PvdA. "Uiteindelijk is het de vraag of alle leveranciers een eerlijke kans krijgen", betoogt van Dam, die er ook op wijst dat de aanbesteding al voor het actieplan was begonnen.