De amendementen die van Martijn van Dam die de open kabel afdwongen, nadat eerder pogingen faalden, waren altijd al omstreden, en gaan in tegen de Europese regels, oordeelt de rechtbank Den Haag nu.

Daarom wordt artikel 6.14a Mediawet en artikel 6a.21a Telecommunicatiewet 'buiten werking' gesteld en 'onverbindend' verklaard. Het is een door de wetgever gepleegde onrechtmatige daad. De kabelaars hoeven hun analoge tv-pakket niet te wederverkopen aan andere aanbieders.

Onrechtmatige marktinvloed

De zaak werd aangespannen door kabelaars Ziggo en UPC. Zeelandnet voegde zich aan de kant van UPC en Ziggo, beoogd nieuwkomer op de kabel Tele2 aan de andere kant, bij de Staat.

"De Europese regels voor elektronische-communicatiediensten staan volgens de rechtbank niet toe dat lidstaten op deze wijze de markt beïnvloeden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de gedwongen doorverkoop niet zorgt voor meer concurrentie op de Nederlandse kabelmarkt. Zo geeft de doorverkoop consumenten inhoudelijk niet meer keuzevrijheid bij het kiezen van een zenderpakket, aangezien dit qua samenstelling niet verandert door de doorverkoop", legt de rechtbank het vonnis uit.

De regering zelf twijfelde al eerder hardop over de regeling, en ook de Europese Commissie dreigde met procedures tegen Nederland.