Het project heeft als doel op laagdrempelige wijze mensen kennis te laten maken met het hoger onderwijs. De ambitie is dat van elke 10.000 gebruikers er minimaal 500 instromen in het hoger onderwijs.

De Open Universiteit zal beginnen met het aanbieden van twee compacte cursussen. Vervolgens worden in de eerste helft van 2007 nieuwe compacte cursussen beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is het doel dat elke faculteit ten minste twee gratis cursussen aanbiedt. Te zijner tijd wil de universiteit tevens de mogelijkheid bieden om mensen de cursus af te laten sluiten middels een officiële toets met een studielast van 1-EC (gelijk aan ongeveer 25 uur studie).

Ook op Europees niveau is de Open Universiteit initiatiefnemer in een soortgelijk project, samen met negen zusteruniversiteiten in Europa.

Om het project te kunnen financieren ontvangt de universiteit subsidie van onder andere Het ministerie van Onderwijs en de Amerikaanse William and Flora Hewlett Foundation. De Foundation is opgericht door een van de oprichters van Hewlett Packard en heeft onder andere als doel onderwijs te ondersteunen. Ondanks de connectie met Hewlett Packard is de Foundation volledig onafhankelijk.