De publicatie van het documentformaat door ISO deze week is de laatste in een turbulent standaardisatieproces om Open XML (of OOXML) om te dopen tot ISO-29500. De specificaties zijn nu voor een ieder beschikbaar ter download.

Brede adoptie

"De formele publicatie van ISO 29500 deze week bij ISO representeert qua proces bijna twee jaar aan internationale samenwerking en participatie van technische experts", jubelt Hans Bos van Microsoft Nederland tegenover Webwereld.

Hij benadrukt dat zijn bedrijf wel de standaard heeft gemaakt, maar het niet meer in eigendom heeft. "Het beheer, de evolutie en het onderhoud van Office Open XML ligt nu bij ISO/IEC, een proces dat open is voor alle ISO leden. Microsoft zal actief en positief dit proces ondersteunen."

Bos wijst op de brede ondersteuning, waardoor het bestandsformaat al snel een leidende positie in de markt zal hebben: "Apple, Novell, Palm, Google, Corel, Open Office, Sun en meer hebben bijvoorbeeld al verschillende vormen van Office Open XML ondersteuning op hun platformen, diensten en/of producten."

'ODF betere keuze'

Toch is niet iedereen ingenomen met de laatste ratificatiestap naar ISO-standaard. "Feitelijk verandert het niets. ODF is nog steeds de beste keuze voor de gebruiker omdat het ecosysteem veel groter is en het beter aansluit op wat mensen echt nodig hebben", stelt Michiel Leenaars, directeur Strategie van NLNet tegenover Webwereld. Hij was betrokken bij de NEN-commissie die het Nederlandse standpunt over de standaard moest bepalen.

Smet op blazoen ISO

"Het is wel een smet op het blazoen van ISO en IEC dat ze niet op basis van de harde bewijzen van manipulatie en de lage technische kwaliteit van OOXML de procedure heeft stopgezet. Dat is struisvogelpolitiek", stelt Leenaars.

Hij verwijst daarmee naar de duizenden commentaren die bij de standaard zijn ingediend en naar een incident waarbij vlak voor stemming opeens opvallend veel Microsoft-partners zich aanmeldden als commissielid.

"En nog kwalijker is dat ze niet serieus zijn omgegaan met de ingediende bezwaren die landen zoals Brazilië en Zuid-Afrika hadden ingediend. Geen wonder dat een groep overheidsinkooporganisaties stelt dat ze voortaan alles vanuit de kant van ISO met een loep gaan bekijken. En daar verliezen we allemaal mee, ISO voorop."

Bewogen historie

De voorbereidingen voor een XML-standaard voor Microsoft Office begon tien jaar geleden door vooral Vector Markup en metadata om te zetten. In 2000 kwam SpreadsheetML, gevolgd door WordML in 2002. Een jaar later werden de specificaties royalty-free beschikbaar gesteld.

Critici wezen op het gevaar van patenten en mogelijke andere omhalen van Microsoft om toch controle over het bestandsformaat te laten houden. In 2005 droeg Microsoft de standaard over aan het standaardisatieorgaan ECMA om in december 2006 te worden goedgekeurd.

Daarna volgde een gang naar de ISO voor standaardisatie in een versnelde procedure. Aanvankelijk werd het voorstel weggestemd om later alsnog met veel commentaren te worden aangenomen. De standaard is nu herschreven en formeel. Begin volgend jaar verwacht Microsoft zelf de nieuwe standaard helemaal in de eigen Office-software te hebben geïmplementeerd.