"De keuze voor ODF sluit niemand uit en laat ik heel duidelijk wezen: De OpenDoc Society is niet tegen Microsoft en ook niet voor OpenOffice.org", zegt Ruud Vriens, mede-oprichter van de OpenDoc Society in een reactie tegenover Webwereld.

De OpenDoc Society is een vereniging die het Open Document Format (ODF) ondersteunt, en staat daardoor lijnrecht tegenover Microsoft en zijn Open XML standaard.

Vriens reageerde op een interview met Theo Rinsema, directeur van Microsoft Nederland, dat deze site op woensdag publiceerde. Rinsema ageerde daarin tegen een regeringsvoorstel (alléén pdf) dat het Open Document Format voor Nederlandse overheidsinstanties verplicht wil stellen, en daardoor Microsoft software zou uitsluiten.

"Ik zie echt niet in waarom overheden geen gebruik kunnen maken van Microsoft Office met dit actieplan," reageerde Vriens.

Plug-in beschikbaar

Volgens Vriens heeft Sun Microsystems het probleem al voor Microsoft opgelost. De leverancier van Star Office heeft namelijk een plug-in geschreven voor Microsoft Office, waarmee gebruikers zowel documenten in ODF als Microsofts Open XML standard kunnen openen, bewerken en opslaan. "Daarnaast werkt Microsoft met Novell aan een eigen plug-in voor MS Office."

Ook kan Vriens de opmerkingen over het uitsluiten door de overheid van andere technologieën als .NET niet plaatsen: "Er is nota bene een oplossing voor het .NET-framework om met ODF te werken."

Vriens wijst erop dat de Belgische overheid verder gaat dan de ambitie van het Nederlandse actieplan. "Zij stellen ondubbelzinnig dat toekomstige open standaarden - bijvoorbeeld OpenXML - compatibel moeten zijn met de reeds gekozen standaarden", betoogt hij. "Dat is belangrijk, omdat er dan geen probleem is dat standaarden elkaar in de weg zitten."

Controversieel

Dat Microsofts OpenXML niet in het actieplan is genoemd, vindt de OpenDoc Society niet vreemd. "Om te beginnen is het geen ISO-standaard. Ook is de gang van zaken rond ISO-certificering op z'n minst controversieel te noemen", verzucht hij. "Van de 30 landen die op 1 januari 2007 lid waren van ISO hebben er uiteindelijk maar zes voor gestemd. Ter vergelijking: Bij ODF-certificering was niemand tegen."

"We zouden het toejuichen als Microsoft niet de hakken in het zand zou zetten, maar zou meewerken aan innovatieve oplossingen. We zouden ze graag met open armen verwelkomen als lid van de OpenDoc Society. We willen graag met hen en vele kleine en grote marktpartijen samenwerken aan een innovatieve en duurzame toekomst."