Met een gezamenlijke druk op de knop, gevolgd door de bombastische tonen uit '2001: A Space Odyssey', gaven Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en ODF-grondlegger Patrick Durusau gisteren in Den Haag het officiële startschot voor de OpenDoc Society.

Deze vereniging heeft als doel het promoten van de Open Document Format (ODF) en kennis en instellingen rondom ODF bijeen te brengen. Dat betreft zowel de beleidsmatige als de technische aspecten van implementatie van open document standaarden.

Bert Bakker, oud-Kamerlid voor D66, wordt voorzitter van de OpenDoc Society, Michiel Leenaars van de Nederlandse Internet Society ISOC en Stichting NLNet secretaris en Bob Goudriaan van ICT-dienstverlener Gendo penningmeester.

Aan de invulling voor de Raad van Advies wordt nog gewerkt. Tientallen bedrijven en organisaties hebben zich al achter het initiatief geschaard, zo meldde Bakker en Leenaars. Ondermeer Sun, Bull, Cap Gemini, Novell, IBM, Rednose, Ubuntu en OpenOffice.org.

'Vrije documentenzee'

In de ouverture schetste Durusau de voordelen van open standaarden aan de hand van een historische metafoor. De massa's documenten die we in het digitale tijdperk verzamelen zijn een oceaan. "En net zoals Hugo de Groot in de zeventiende eeuw met zijn 'Mare Liberum' pleitte voor een vrij toegankelijke wereldzee, zo moeten overheden, bedrijfsleven én consumenten thans ijveren voor een vrij navigeerbare documentenzee", aldus Durusau.

Dat navigeren beslaat de gehele keten van creatie, revisie, uitwisseling, publicatie en archivering. Open standaarden voor documenten werken bevrijdend, concurrentiestimulerend, efficiënt en kostenbesparend, zo verzekerde de ODF-visionair. Alle reden dus om open standaarden te omhelzen. Durusau: "Je hebt niets te verliezen, behalve je boeien!"

Momentum

Staatssecretaris Heemskerk sprak ook zijn steun uit voor de OpenDoc Society en herhaalde zijn plannen (alléén pdf) voor de invoering van open standaarden zoals die vorige maand naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Vanaf april 2008 zal de Rijksoverheid open document standaarden gaan invoeren en vanaf december 2008 de overige overheden en instellingen, zo is de ambitie van EZ. De Kamer zal zich op 12 december over het beleidsplan uitspreken.

Heemskerk op de OpenDoc bijeenkomst: "Nu is het moment! Open standaarden en open source software zijn volwassen en zakelijk geworden. Er zit enorme groei in, zowel kwantitatief als kwalitatief. Aan het eind van de kabinetsperiode moeten open standaarden en open source software 'business as usual' zijn."

Zie ook de berichtgeving over de OpenDoc Society op Techworld.