De plannen passen in het overheidsplan om "waar mogelijk" gebruik te maken van open source software, en te voldoen aan de eis van open standaarden.

De plannen zijn onderdeel van de volgende versie van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Hieronder valt ook GOUD, de omstreden werkplekvoorziening van het Rijk.

Gestandaardiseerd op Microsoft

Destijds haakten bij de aanbesteding van GOUD open source leveranciers af, omdat de tender was toegeschreven naar Microsoft-producten. Getronics won de aanbesteding en DWR 1.0 is dan ook zo veel mogelijk gestandaardiseerd op Microsoft-technologie.

Het Ministerie van BZK beloofde wel dat er daarna meer focus zou komen op open source alternatieven. De plannen voor meer open souce toepassingen zijn echter meermaals vertraagd. Eerst zou DWR 1.2 in april al worden uitgerold, toen was 1 juli de streefdatum, en nu meldt het ministerie dat het komend najaar wordt.

Voorzichtig met open source

Bovendien zal open source software voorlopig geen vervanging zijn, maar een "optionele toevoeging". "De impact van volledige vervanging van deze voorzieningen is, vanwege continuïteit in de dienstverlening, de looptijden van bestaande contracten en technologische complexiteit, te groot om daar op dit moment verantwoorde initiatieven te nemen", schrijft demissionair staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer.

Firefox en OpenOffice worden beschikbaar gesteld als onderdeel van een nieuwe client van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Die versie, 1.2, is vanaf 1 juli 2010 beschikbaar. De huidige versie, DWR 1.0, draait bij zeven departementen.

In de brief aan de Kamer spreekt Bijleveld over "medio 2010" als introductiedatum van de client met open source software, maar een woordvoerder van het ministerie laat aan Webwereld weten dat het nu over de zomer wordt heengetild "naar ergens in het najaar".

Identity management

Andere open softwaretoepassingen zitten nog niet in de nieuwe DWR-client, maar worden wel overwogen. Dit betreft een document generator en een rijksbreed e-mail platform.

Ook wordt er geëxperimenteerd met een open source-alternatief van Active Directory. Hierbij is niet gekozen voor het bekende OpenLDAP, maar voor OpenSSO van Sun, dat inmiddels door Oracle is afgestoten en nu onder de naam OpenAM door het bedrijf ForgeRock verder wordt ontwikkeld.

Active Directory

"Deze Open Directory kan zowel als vervanger van de huidige Active Directory als ernaast worden toegepast", schreef BZK eerder in de Realisatielijn OpenDWR (pdf). "In combinatie met de open directory wordt onderzocht welke open standaarden ingezet kunnen worden voor de reduced sign on functie bij Identity Management. Tevens wordt onderzocht of een open source product de benodigde functionaliteit kan leveren."

De BZK-woordvoerder laat weten dat het Active Directory-alternatief later dit jaar in een pilot-situatie wordt beproefd. "De resultaten van die pilot zullen vervolgens worden geëvalueerd en meegenomen in de OpenDWR-plannen voor na 2010. Meer nieuws over dit onderwerp is te verwachten in het najaar van 2010."

Het eerste ministerie dat de nieuwe DWR Client krijgt is Financiën. Vervolgens gaan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jeugd en Gezin en Algemene Zaken en Economische Zaken over.