In totaal hebben 24 van de 32 hoofdleden van ISO voor de standaard gestemd en daarmee is de drempel van 66,66% in aantal landen ruimschoots gehaald. Van de 71 observerende leden hebben uiteindelijk 10 tegen gestemd, waarbij een kwart, oftewel 17 stemmen nodig waren om de standaard af te wijzen, zo melden diverse bronnen aan Webwereld.

Ondanks de overwinning voor Microsoft zit er ook een pijnlijke kant aan de acceptatie. Tijdens de procedure is het niet gelukt grote landen als China, India, Brazilië, Canada, Zuid Afrika en Iran te overtuigen.

Niet onomstreden

De overwinning voor OpenXML is niet onomstreden. De voorzitter van de Noorse commissie heeft bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken in zijn land, maar door de stemverhouding zou een gehonoreerde klacht de uitslag van de stemming niet veranderen.

Met de acceptatie lijkt een einde te komen aan een lange procedure bij het standaardisatie orgaan, waarbij de emoties van tijd tot tijd hoog opliepen. Volgens bronnen binnen Microsoft werd acceptatie van de standaard gefrustreerd door krachten die bezwaar hadden tegen het bedrijf en niet zozeer tegen de standaard zelf. Fans van het concurrerende Open Document Format wijzen er steevast op dat hun standaard afdoende is en meerdere standaarden verwarrend zijn.

Vanuit de industrie heeft veel kritiek geklonken op de gang van zaken, waarbij het plotseling verschijnen van Microsoft-partners bij een vergadering in Zweden om de stemming te beïnvloeden het failliet van ISO zouden aantoonden. Ook is er cynisch gereageerd op de laatste bijeenkomst in Genève, waar de laatste openstaande punten werden behandeld. Volgens critici zijn veel openstaande punten niet inhoudelijk besproken.

Toch blijken de genomen stappen voldoende te zijn geweest om de meeste landen te overtuigen en zal ISO morgen bekend maken dat de standaard is aangenomen. Zie voor de stemverhouding de PDF, die in handen is van Webwereld.