De lijst met open standaarden stond eigenlijk voor januari van dit jaar op de rol en is de eerste van 17 actiepunten uit het actieplan 'Nederland Open in Verbinding' van staatssecretaris Heemskerk. De keuzes zijn belangrijk, omdat centrale overheden vanaf 2 april verplicht zijn deze standaarden te gebruiken bij het aanschaffen en veranderen van software.

ODF, géén OpenXML

Voor het uitwisselen van office-bestanden heeft het Forum Standaardisatie gekozen voor het Open Document Format (ODF). Deze keuze is niet verrassend, omdat het actieplan centrale overheden verplicht deze standaard vanaf april 2008 te ondersteunen of met een concreet plan te komen wanneer het bestandsformaat wel ondersteunt .

Overigens gebruikt de overheid wel de formele ISO-standaard van ODF (1.0) en niet de gangbare standaard (1.2). In een onderzoeksrapport uit het bureau Verdonck, Klooster & Associates zich ondere andere bezorgd om de matige ondersteuning voor spreadsheets. In de modernere versie zijn die problemen verholpen.

Wat wel opvallend is dat het door Microsoft ontwikkelde bestandsformaat Office OpenXML niet wordt genoemd. Deze ECMA-standaard is afgelopen week door ISO stevig onder de loep genomen en lijkt nu voor april een formele ISO-standaard te worden.

Beperkte lijst

Overigens heeft het Forum Standaardisatie nog wel wat werk te verzetten, want de lijst is duidelijk nog in ontwikkeling. Er ontbreken op dit nog veel standaarden voor zaken als bijvoorbeeld versleuteling, audio, programmeren of het aanmaken van agenda-afspraken.

"Dat bepaalde open standaarden (nog) niet op de lijst staan betekent niet dat andere standaarden niet gebruikt moeten worden", schrijft het Forum in een toelichting.

De lijst bestaat nu vooral uit het omhelzen van de Code voor Informatiebeveiliging, de richtlijnen voor het maken van webpagina's, ODF-, PNG- en JPG-formaten.