Het bedrijf kan in het thuisland rekenen op steun van onder andere marktpartijen als Apple, HP en EMC. Ook van de zijde van de Amerikaanse overheid kwam voldoende steun. Zo zien zowel het Amerikaanse leger als het Department of Homeland Security de specificatie als ISO-standaard wel zitten.

Toch is niet iedereen tevreden. IBM en Oracle verzetten zich hevig tegen acceptatie. Zij wijzen net als veel open-sourcevoorstanders op tekortkomingen en onduidelijkheid in de standaard.

Veel zin heeft de oppositie niet, omdat twaalf leden voor stemden en drie tegen. Hierdoor zullen de VS een 'Yes with comments'-stem uitbrengen.

Denen zeggen nee

Binnen de Deense commissie is er minder verdeeldheid. De werkgroep heeft gekozen voor 'No with comments' te stemmen. Dat betekent dat de stem automatisch een 'ja' wordt als de 39 opmerkingen van de werkgroep zijn verwerkt.

Ook in Nederland is lang geprobeerd een vergelijkbaar standpunt te formuleren, maar tijdens de stemronde konden de commissieleden geen uniform standpunt bereiken. Hierdoor onthoudt ons land zich van stemming.

In Zweden is beroering ontstaan, nadat op het laatste moment tientallen Microsoft-partners de stemming ten gunste van een 'ja' beïnvloedden door net voor de stemming bij de commissie te komen. Microsoft Zweden ontkent dat het partners heeft omgekocht.

Maar volgens IDG Zweden zegt een partner extra marketingbudget in het vooruitzicht te zijn gesteld. De softwaregigant betreurt dat het ooit zulke e-mails heeft gezonden.

Veel zin heeft de actie niet gehad, want de stem is afgelopen vrijdag door het Zweedse standaardisatieburo SIS ongeldig verklaard. Omdat er te weinig tijd was een nieuwe stemming te regelen, onthoudt het land zich van stem.

Inmiddels hebben de landen gereageerd naar ISO en is de deadline voor stemming verstreken. Afhankelijk van de stemverhouding zal blijken of OpenXML versneld een standaard zal worden. Als het verwerken van de commentaren tot steun leidt dan is dat duidelijk op de vergadering van de organisatie in Genève in februari 2008.