In totaal werden 69 van de 87 stemmen geldig verklaard. 51 landen stemden voor het voorstel, terwijl 18 tegen stemden (26%). Dat is voldoende om het verzoek om OpenXML versneld een ISO-standaard te maken, te stoppen. Als meer dan een kwart van de geldige stemmen tegen is, haalt het voorstel het niet.

Landen die bij de International Standards Organisation zijn aangesloten mogen stemmen. Hiervoor bereiden landen een standpunt voor, dat vervolgens naar ISO wordt gestuurd. Pas als vóór een beschrijving is gestemd, wordt de standaard een wereldwijd geaccepteerde standaard.

Geen versnelde procedure

Voor Microsoft is de uitkomst een tegenslag, want OpenXML mag dan wel een ECMA-standaard zijn, een ISO-standaard wordt het voorlopig niet. Daarmee ligt het bedrijf achter op het concurrerende formatie ODF, dat sinds mei 2006 wel een ISO-standaard is.

Wil het bedrijf nu alsnog het formaat geaccepteerd krijgen, dan moet het met een verbeterde versie komen die ook bij andere markpartijen goed valt. Complicerende factor daarbij is dat Microsoft formeel geen eigenaar van OpenXML is, sinds het een ECMA-standaard is.

Tot die tijd zal Microsoft het zwaarder hebben om overheden ervan te overtuigen dat ook Microsoft Office op open standaarden gebaseerd is. Dat is belangrijk, omdat openheid steeds vaker een eis is voor aankoop en de vendor lock-in, het blijvend vastzitten aan de oorspronkelijke leverancier, als een probleem wordt ervaren.

Vreugde

De aanhangers van Open Document Format (ODF), het concurrerende office-formaat, hebben enthousiast gereageerd. "Dit zal zonder meer de acceptatie van het OpenDocument (ODF) ISO bestandsformaat verder versnellen" zegt community manager Louis Suarez-Potts van Sun Microsystems. ODF is sinds mei 2006 wel geaccepteerd als formele ISO-standaard.

Ook Novell, dat met Microsoft samenwerkt aan compatibiliteit tussen ODF en OpenXML, is blij met de duidelijkheid. "Dit geeft ons één duidelijk document formaat dat een standaard is en dat zorgt voor interoperabiliteit", zegt Holger Dyroff, vicepresident product management SUSE LINUX van Novell.

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. Als Microsoft genoeg landen over de streep weet te krijgen, kan de standaard alsnog van de grond komen tijdens een nieuwe, derde en laatste stemronde. In dat geval zou het bedrijf de aangedragen problemen met OpenXML volgens tegenstanders niet hoeven op te lossen.