Het percentage Nederlandse bedrijfsvestigingen dat zijn bankzaken elektronisch doet, is het afgelopen kwartaal gestegen naar 75 procent. Dit komt neer op 453.000 vestigingen, zo blijkt uit de meest recente meting van de E-monitor van TNS NIPO. De onderzoekers schrijven de stijging toe aan een opmars van internetbankieren. Het aantal bedrijven dat via software bankiert, daalt gestaag. Momenteel zijn dat er 168.000, tegen 229.000 bedrijven die de zaken via internet doen. Verder zijn er 56.000 bedrijven die beide vormen van elektronisch bankieren gebruiken. Een jaar gelden lagen de verhoudingen nog andersom. Toen waren er 196.000 bedrijven die leunden op software, tegen 170.000 die vertrouwden op internet.

Grote bedrijven

De cijfers geven een enigszins vertekend beeld. Internetbankieren vindt namelijk met name in kleinere vestigingen (minder dan vijf werknemers) plaats, terwijl grotere vestigingen nog altijd veelal via software bankieren. De branches waar elektronisch bankieren het meest achterblijft, zijn de detailhandel en de horeca. In deze branches is het pc-bezit ook nog steeds het laagst (gemiddeld 76 procent ten opzichte van 90 procent gemiddeld voor het totaal). Van de 140.000 vestigingen die nu nog niet elektronisch bankieren, heeft 26 procent concrete plannen om hier in de komende twaalf maanden wel op over te stappen. Bij 13 procent van de bedrijven die nog niet elektronisch bankieren en hier ook nog geen concrete plannen voor hebben, is veiligheid daarvoor de belangrijkste reden.