Het aantal spamberichten waarin wordt geadverteerd met kinderporno is verviervoudigd ten opzichte van 2003, zo meldt het meldpunt in haar jaarverslag. "Steeds meer Nederlanders ontvangen in hun mailbox spam waarin geadverteerd wordt voor kinderporno", constateert het meldpunt. Volgens de organisatie is er een duidelijke trend waarneembaar. "De stijging van het aantal klachten over spam waarin wordt verwezen naar kinderpornografische sites lijkt deel uit te maken van een zorgwekkende globale trend die mogelijk wijst op een toenemende commercialisering van kinderpornografie." In 2004 kreeg het meldpunt ruim 6300 meldingen over kinderporno binnen. Dat is ongeveer 5 procent meer dan in 2003. Deze meldingen leidden vorig jaar tot 4765 aangiftes bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dat is een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel is het minder dan de 67 procent waarmee het in 2003 nog steeg. Toch kwam het in slechts 107 gevallen tot een werkelijke strafzaak. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2003 doordat er 'beduidend minder Nederlandse MSN-groepen zijn doorgegeven'. In de meeste meldingen van kinderporno gaat het om buitenlandse websites. Vooral het aantal aangiftes over Russische sites is de laatste jaren in opkomst. Verder worden landen als Korea en de Verenigde Staten vaak genoemd.

Geld

Het Meldpunt Kinderporno, dat in 1995 is opgericht door vrijwilligers, heeft het jaar 2004 financieel gezien positief kunnen afsluiten. De organisatie kampt al geruime tijd met geldproblemen doordat er minder subsidie vanuit Den Haag komt. Dit jaar heeft het meldpunt vooral veel steun gehad van giften van onder meer Ilse, Demon, Tiscali, Chello, WebGenerator, Protext, Synnetry, XS4ALL, MSN en Tibco. Voor dit jaar heeft verwacht het meldpunt onder meer nog financiële steun van de Europese Commissie.