Dat maakte de ministerraad vrijdag bekend. Het kabinet stemde in het met voorstel van minister van Justitie Hirsch Ballin om de huidige thuiskopieregeling met een jaar te verlengen.

Het kabinet besloot tot uitstel nadat overleg tussen de Stichting De Thuiskopie en de brancheverenigingen van de entertainmentindustrie, leveranciers van elektronica en blanco informatiedragers was stukgelopen. "Vanwege principiële meningsverschillen is het niet gelukt een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen," aldus het kabinet in een verklaring. Een voorgestelde tussenoplossing strandde eveneens.

Volgens de regering zijn de problemen met de tot eind 2004 geïnde gelden door de Stichting De Thuiskopie nog niet volledig opgelost. Vanwege problemen bij de verdeling van de gelden waren de tarieven voor thuiskopievergoedingen voor 2008 al bevroren. De verdeling is inmiddels volgens het kabinet wel weer op orde.

Wachten

Maar het wachten is nog op de resultaten van een Europees overleg tussen industrie, rechthebbenden en consumentenorganisaties. Die worden pas voor de zomer van 2009 verwacht. Daarnaast lopen er nog enkele juridische procedures over het thuiskopiestelsel, waarvan de uitspraken belangrijke consequenties kunnen hebben. Ook moet de parlementaire werkgroep over auteursrecht nog met zijn conclusies komen.

Heffing

De thuiskopieregeling staat particulieren toe voor niet-commercieel eigen gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Rechthebbenden worden schadeloos gesteld via de inkomsten uit een heffing op blanco informatiedragers. Die heffing geldt onder meer voor lege cd's en dvd's, maar nog niet voor mp3-spelers of harddisk-recorders. Voorstellen om de regeling uit te breiden naar andere informatiedragers stuitte tot nu toe op verzet van de meerderheid van de Tweede Kamer.