Ook instanties als de Federal Trade Commission (FTC) en Interpol worden genoemd als geschikte groepen voor het besturen van internet. Desalniettemin denkt 53 procent van de Amerikanen die op internet zitten, dat het net 'niet te besturen' is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Markle Foundation dat dinsdag werd gepresenteerd. De Markle Foundation ondervroeg 2.000 Amerikanen over hun visie op internet. Tenminste 63 procent van de ondervraagden heeft internet wel eens gebruikt. En met plezier, zo blijkt. De meeste ondervraagden zijn namelijk 'razend enthousiast' over het gebruik van internet als een hulpmiddel. Van de mensen die op internet zitten, is 83 procent te spreken over internet. Verschillen tussen ouderen en jongeren zijn er niet. Ouderen (65-plussers) die online zijn, zijn net zo tevreden over het medium als jongeren tussen de 18 en 29 jaar.

Zorgen

Maar er bestaan ook zorgen over zaken als privacy, geweld, porno en fraude. Ook de kwaliteit en prijs van internetverbindingen baren de ondervraagden zorgen. Bijna de helft van het publiek noemt internet een 'bron van zorgen'. Een groot deel van de ondervraagden, 54 procent, is van mening dat ze op internet minder rechten hebben en minder bescherming genieten dan in de 'echte' wereld. Op internet maken Amerikanen zich meer zorgen over overheidsinstanties en bedrijven die informatie over ze verzamelen dan in het gewone leven. Amerikanen twijfelen ook aan de informatie die ze op internet tegenkomen. Zeventig procent van de ondervraagden is van mening dat 'je vragen moet stellen bij de betrouwbaarheid van de meeste zaken die je op internet leest'. De stelling 'je kunt de meeste dingen die je op internet leest vertrouwen' wordt slechts door 23 procent van de ondervraagden onderschreven.

Meer bescherming

Bijna de helft van de ondervraagden, 49 procent, bepleit dan ook meer bescherming en controle. Volgens hen zou internet een stuk veiliger kunnen worden met meer wetten en bescherming. 48 procent is van mening dat internet altijd een onveilige plaats zal blijven waar mensen zelf moeten opletten. Toch prefereert de meerderheid van de ondervraagden zelfregulering boven overheidsingrijpen. Zestig procent wil dat bedrijven en non-profit organisaties de regels voor internet opstellen. Slechts 37 procent vindt dat die taak in eerste instantie bij de overheid thuishoort.