Van Rossum heeft in een e-mail om volledig uit het besluitvormingsproces te stappen. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat lang niet iedereen het eens is met de beslissingen die hij neemt om Python beter te maken, maar ook vanwege gezondheidsredenen.

Verbeteringen van Python worden doorgevoerd als PEP, wat staat voor Python Enhancement Proposal. Een PEP is een ontwerpdocument dat informatie geeft aan de Python-community, of een nieuwe functie, proces of omgeving beschrijft voor Python. De PEP moet een beknopte technische specificatie van de feature zijn samen met een motivatie waarom dit nodig is.

"Nu PEP 572 klaar is, wil ik nooit meer zo hard vechten voor een PEP en erachter komen dat zoveel mensen mijn beslissingen verachten. Ik stap volledig uit het besluitvormingsproces, maar zal voorlopig nog wel als core-ontwikkelaar werkzaam blijven," aldus Van Rossum.

"Dit zou uiteindelijk toch wel gebeuren en ik word er ook niet jonger op (ik zal je de lijst van medische problemen besparen)."

Geen opvolger

Van Rossum geeft verder aan geen opvolger te benoemen, maar nog wel mensen zal mentoren. Of het project een democratische, anarchistische, dictatorschap of federatie wordt, maakt Van Rossum niet zoveel uit.

"Misschien kunnen we processen voor deze dingen opschrijven als PEP's (misschien dat die PEP's een soort grondwet zullen vormen). Hoe je het ook wendt of keert, ik ga het jullie allemaal (de huidige committers) zelf uit laten zoeken. Ik ben moe en heb een hele lange vakantie nodig."