Het Zwitserse bedrijf Logistep moet stoppen met het uitvoeren van haar antipiraterij-activiteiten, zo oordeelde vijf Zwitserse rechters. Volgens het Zwitserse hooggerechtshof gaat het loggen van IP-adressen gekoppeld aan activiteiten zoals up- en downloaden van films in tegen de Zwitserse wet voor de bescherming van persoonsgegevens.

Toestemming

De Zwitserse rechters menen dat IP-adressen privacygevoelige persoonsgegevens zijn. Deze mogen niet verzameld en opgeslagen worden zonder dat de ‘eigenaar’ van die gegevens daarvoor toestemming heeft gegeven. De uitspraak laat in het midden wie die eigenaar precies is, de internetprovider of de eindgebruiker. In ieder geval mogen deze persoonsgegevens volgens de Zwitserse wet alleen in strafrechtelijke zaken bekendgemaakt worden, niet in de civiele zaken die tegen piraten worden aangespannen.

Strijd

Met de uitspraak komt een eind aan een juridische strijd tussen Logistep en de Zwitserse privacycommissaris. Het juridische getouwtrek tussen de twee startte in 2008 met een verzoek van de Zwitserse privacycommissaris aan Logistep om te stoppen met haar activiteiten. De commissaris kon dit echter niet eisen en begon een rechtszaak toen Logistep toch doorging.

Doorverkocht

Logistep spoort filesharers op door, afhankelijk van de opdrachtgever, populaire films of muziek te downloaden van torrentsites. Vervolgens downloaden zij van alle IP-adressen een klein deel van het totale bestand, zodat ze kunnen bewijzen dat het om auteursrechtelijk beschermd materiaal gaat. Deze gegevens worden doorverkocht aan contentaanbieders, die dan een rechtszaak kunnen beginnen.

Logistep geeft aan dat ze haar activiteiten waarschijnlijk vanuit een ander land gaat voortzetten.