Een hof van beroep in de Verenigde Staten heeft het tijdelijk vonnis van een lagere rechtbank vernietigd waarin Microsoft werd gedwongen een versie van Windows 95 te leveren aan computerfabrikanten zonder de Internet Explorer – op straffe van een dwangsom van een miljoen dollar per dag.

Het hof vindt dat de rechtbank vormfouten heeft gemaakt bij de vaststelling van het tijdelijk vonnis. Ook is rechter Thomas Jackson volgens de hogere rechtbank zijn boekje te buiten is gegaan met de benoeming van een 'special master'. Deze speciale onderzoeker moet het bewijsmateriaal bestuderen om de rechtbank bij te staan in september, als het echte proces tegen Microsoft wordt geopend.

Voor Microsoft betekent de uitspraak van de hogere rechter een morele overwinning. Het mag nu Windows 95 leveren met ingebouwde browser. En het bedrijf is verlost van de speciale onderzoeker die in het proces zou worden betrokken. Microsoft heeft de benoeming steeds bekritiseerd, omdat de man op wie de keuze gevallen was bevooroordeeld zou zijn. Ook bestreed Microsoft de bevoegdheid van rechter Thomas Jackson om zonder overleg een 'special master' aan te wijzen.

Ook heeft het hof van beroep zich uitgesproken over de vraag wat een geïntegreerd product is: volgens de rechters gaat het daarbij om producten die nieuwe capaciteit toevoegen aan bestaande, ongeacht de vraag of ze los worden verkocht of geleverd. De Amerikaanse overheid, die de aanklacht tegen Microsoft indiende vorig jaar, heeft steeds volgehouden dat de Internet Explorer geen integraal onderdeel vormt van het besturingssysteem – ook omdat Microsoft zijn webbrowser pas op de markt bracht toen Windows 95 al lang op miljoenen PC's stond geïnstalleerd.

Overigens lanceert Microsoft morgen (donderdag) Windows 98 – met een wel volledig 'ingebedde' browser. De verkoop van Windows 95 wordt dan stopgezet – waardoor een uitspraak over koppelverkoop in dit oude OS er niet echt meer toe doet.

Maar het nieuwe vonnis maakt geen einde aan het juridisch touwtrekken rond de vraag of Microsoft zijn monopolie op besturingssystemen voor personal computer misbruikt om concurrenten weg te vagen. Ook andere handelspraktijken van de softwarereus worden door de overheid onder het vergrootglas gelegd.

Onze complete berichtgeving over het proces tegen Microsoft:

Adempauze voor Bill en Bill Microsoft en overheid VS op ramkoers Wapenstilstand tussen Uncle Sam en Bill Gates MS Java op de korrel Vrees om de Windows-killer Kooigevecht op Capitol Hill Rechtbank in de bres voor Bill Musketiers tegen Microsoft Geen zoete broodjes voor Bill Microsoft 'debugt' justitie Wapenstilstand in Washington Microsoft slaat hard terug Billenkoek voor Bill Rijzende Zon versus Redmond Snelrecht voor browser De zaak-M: weg met Lessig De zaak-M: volgend jaar verder Browserloos in Redmond Wapengekletter in de zaak-M Microsoft lacht om vonnis Bill versus Bill: 1 –1 Schoten voor de boeg De 'balkanisering' van Bill Geen IE 4.0, geen Windows Microsoft dubbel onder vuur Consumentenman spreekt banvloek uit