Eurocommissaris Kroes dwingt OPTA tot het wijzigen of intrekken van een besluit over interconnectie- of afgiftetarieven, de bedragen die telecomproviders bij elkaar in rekening brengen voor het afhandelen van een telefoongesprek. Die tarieven worden uiteraard doorberekend aan de klant.

De door OPTA vastgestelde tarieven zijn twee keer zo hoog als door Brussel voorgeschreven, en dat is funest voor Nederlandse consumenten en bedrijven, constateert Kroes.

Machtsmiddel Kroes

Officieel heet het een 'verzoek', maar OPTA heeft weinig keus en het is de eerste keer dat de Europese Commissie naar dit machtsmiddel grijpt. “De actie van vandaag heeft dan ook echte juridische significantie, en we benadrukken nogmaals dat de Nederlandse autoriteiten zijn gebonden aan EU-regels", aldus de woordvoerder van Kroes dreigend.

Er is echter een enorm probleem: OPTA zit muurvast. De toezichthouder is het roerend met Kroes eens, maar is tot dit besluit gekomen onder dwang van de rechter. Een eerder marktbesluit van OPTA was namelijk wel in overeenstemming met Brussel. Maar hiertegen ging een schare aan telco's in beroep bij de bedrijfsrechter, het zogenaamde College voor Beroep voor het Bedrijfsleven.

Rechter tegen OPTA en EU

Met succes, want die oordeelde dat het OPTA-besluit, en daarmee feitelijk ook het Europese beleid, niet deugde. Brussel had geadviseerd om te reguleren alleen op basis van zogenaamde 'incrementele kosten' waardoor de tariefplafond flink naar beneden kon. Maar volgens de telco's moeten ook de vaste kosten die een telecombedrijf heeft bij de afgiftetarieven worden ingecalculeerd.

De rechter gaf in juli 2011 de telco's gelijk, met als gevolg dat de maximale tarief, het plafond wat OPTA mag vaststellen, een stuk hoger uitkomt dan in het oorspronkelijke plan.

Vervolgens heeft OPTA het besluit aangepast conform het vonnis van het CBb, maar daar struikelt nu de Europese Commissie over. Die wil dat het plafond verder omlaag gaat, omdat de afgiftetarieven jarenlang veel te hoog zijn geweest. Hierdoor konden de telco's zich onderling spekken, terwijl de klant de rekening betaalde.

Na drie maanden onderzoek houdt de Commissie nu voet bij stuk: OPTA kan buigen of barsten, maar de tarieven moeten naar beneden. OPTA heeft tot het einde van de zomer om deze patstelling te doorbreken.