Een Tell-a-friend systeem biedt een bezoeker van een webpagina de mogelijkheid de link van de site door te sturen naar een vriend. Bij de link komt de naam te staan van diegene die het verstuurde.

Tell-a-friend lijkt dus op een gedigitaliseerde versie van mond-tot-mondreclame. Het systeem is een wijdverspreid fenomeen op het web en duikt op in vele verschillende vormen op, zo staat te lezen in het rechtsoordeel van de twee partijen. Onlangs nog lanceerde de Landmacht zo'n virale webcampagne.

Spam

De Opta is betrokken als telecomwaakhond. Het CBP omdat mensen persoonlijke gegevens noteren en websites er in principe van alles mee kunnen doen.

Volgens een woordvoerder van de Opta is een bericht uit een Tell-a-friend systeem officieel spam. "In de meeste gevallen gaat het om een commercieel bericht dat verstuurd wordt zonder de toestemming van de ontvanger. Dat mag niet volgens de Telecomwet." De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zou ook bij de kwestie betrokken zijn omdat een e-mailadres gezien wordt als persoonlijke informatie.

Vier voorwaarden

Beide organisaties hebben nu bepaald dat deze vorm van 'spam' in sommige gevallen wel is toegestaan. Het systeem moet volgens de Opta en het CBP voldoen aan tenminste vier voorwaarden. Ten eerste moet een ontvanger altijd kunnen zien wie het bericht verstuurd heeft. Ten tweede mogen websites de persoonsgegevens alleen voor in de link gebruiken. Daarnaast moet de afzender kunnen zien wat hij verstuurd heeft en een afzender mag alleen op eigen initiatief gebruik maken van het systeem. Niet vanwege aanbiedingen of beloningen.

Klachten

De Opta kreeg niet alleen klachten van surfers over het marketingsysteem. Ook beheerders van sites stelden er vragen over. "Dankzij de opgestelde voorwaarden is het voor iedereen duidelijk waaraan moet worden voldaan. Beheerders kunnen zo nagaan of ze voldoen of een grensgeval vormen, zo ja dan moeten ze het aanpassen." Een goed voorbeeld is volgens de woordvoerder als Tell-a-friend werkt als service. "Als iemand bijvoorbeeld een leuk huis heeft gevonden, dan kan hij daar een kennis over informeren. Maar als daar dan weer reclame instaat, is het een grensgeval."

De telecomwaakhond verwacht niet dat het aantal Tell-a-friend systemen zal afnemen door de opgestelde regels. "We zullen wel meer aangepaste versies gaan zien."

De Opta en het College Bescherming Persoonsgegevens zijn in 2005 een samenwerkingsverband aangegaan. In de overeenkomst staat de werkwijze van de waakhonden beschreven als zaken overlappen met de Telecomwet en de Wet bescherming persoonsgegevens.