Telecomtoezichthouder OPTA heeft na een gezamenlijk vooronderzoek met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) besloten om het fenomeen van de 'omgekeerde telefoongidsen' op internet niet aan te pakken. De Telefoongids BV (DTG) had beide waakhonden verzocht handhavende maatregelen te treffen jegens een aantal aanbieders van deze diensten wegens overtreding van de Telecommunicatiewet (Tw).

De OPTA 'acht het treffen van handhavende maatregelen thans niet opportuun en wijst het verzoek van DTG daarom af' zo schrijft ze in het besluit (pdf) dat gisteren op de website werd gepubliceerd.

Gebruikers van omgekeerde zoekdiensten kunnen op basis van een opgegeven telefoonnummer bijbehorende naam- en adresgegevens vinden, zonder dat de betreffende abonnee voor deze zoekmogelijkheid afzonderlijk toestemming heeft gegeven. En dat moet wel volgens de wet: artikel 11.6 Tw, derde lid.

OPTA stelt vast dat het omgekeerde zoekdiensten in beginsel wél in overtreding zijn van het artikel, maar concludeert dat de ernst van de overtreding niet opweegt tegen de voor handhaving noodzakelijke inspanning.

"Het college is van oordeel, dat het verschijnsel 'omgekeerd zoeken' op zichzelf genomen niet als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt ervaren, voor zover dit belang wordt beschermd door artikel 11.6, derde lid, van de Tw. 7 De Richtlijn verbiedt omgekeerd zoeken niet en er zijn landen waarin 'omgekeerd zoeken' wettelijk is toegestaan. Bovendien zijn bij het college in de afgelopen twee jaar geen klachten binnengekomen van natuurlijke personen (lees: particulieren of consumenten) over het zonder hun toestemming aanbieden van mogelijkheden tot omgekeerd zoeken."

De OPTA stelt verder vast dat het vooronderzoek al een zeker handhavend effect heeft gehad. Een aantal aanbieders heeft zijn activiteiten gestaakt, dan wel de doorverwijzing naar 'omgekeerd zoeken' diensten verwijderd. En daarmee is wat de OPTA betreft de kous voorlopig af: 'er is onvoldoende aanleiding tot verder onderzoek en mogelijke handhaving'.

Een woordvoerder van De Telefoongids BV zegt in een reactie aan Webwereld 'verbaasd' te zijn over het besluit. "We zijn niet blij. Veel meer kan ik nu niet zeggen. Formeel moeten we ons standpunt nog bepalen, ik wil daar niet op vooruit te lopen. Maar we laten dit niet zomaar rusten."