“Consumenten moeten op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken tussen internetabonnementen en erop kunnen vertrouwen dat providers er alles aan doen om hun systemen te beveiligen. Zo niet, dan treedt OPTA op", zegt Mark de Jong, plaatsvervangend voorzitter van de toezichthouder.

De intensievere controle op de aanbieders van internetverbindingen en de beveiliging van privégegevens komt bovenop de al langer gecontroleerde telemarketingsector en de concurrentie op de zakelijke communicatiemarkt, al jaren twee stokpaardjes. De controles worden dit jaar gedaan met ruim 26 FTE's minder. Op het personeelsbestand is bezuinigd. De OPTA heeft 2,6 miljoen euro minder te besteden dan vorig jaar, zo blijkt uit de begroting.

Klantgegevens op straat

“Komend jaar gaat OPTA zich extra richten op de plicht van providers om te voorkomen dat klantgegevens op straat komen te liggen", zo schrijft de organisatie in een begeleidende verklaring bij de nieuwe begroting. Daarbij richt de OPTA zich met name op online bedreigingen van mobiele toestellen. Die worden in kaart gebracht. “Waar mogelijk wordt opgetreden", zegt OPTA.

Verder vindt de OPTA dat internetproviders transparant moeten zijn over de kwaliteit en snelheid die ze bieden. Dit in het licht van de nieuwe regels over netneutraliteit, die vorig jaar door de Tweede Kamer zijn aangenomen. OPTA gaat ervan uit dat de nieuwe regels “in de loop van 2012" in werking gaan treden. Een andere regel waar OPTA zich op voorbereid, is de cookiebepaling. Websites moeten binnenkort toestemming vragen voor het plaatsen van cookies voordat die werkelijk geplaatst worden of worden gelezen door de browser van computer of smartphone van de bezoeker.

Recht van verzet niet geboden

OPTA let wat telemarketing betreft scherper op het aanbieden door de callcenters van het zo geheten recht van verzet. Dat bestaat eruit dat bedrijven tijdens een verkooptelefoontje actief moeten vragen aan de klant of zij nog eens mogen bellen. Dat wordt volgens OPTA in 88 procent van de gevallen niet gedaan.

Op de zakelijke communicatiemarkt heeft OPTA voor de komende drie jaar strengere regels opgesteld om de concurrentie te bevorderen. Daarbij gaat het met name om de rol van KPN. Andere aanbieders moeten tegen transparante voorwaarden en tarieven telecommunicatiediensten bij KPN kunnen inkopen en zodoende kunnen concurreren op de zakelijke markt. OPTA heeft KPN “scherpere tariefregulering" opgelegd waardoor er volgens de toezichthouder meer marge overblijft voor de concurrentie. KPN staat zoals bekend onder verscherpt toezicht van OPTA.