KPN moet lokale gesprekken ongeveer een kwart goedkoper maken. Interlokale gesprekken moeten in drie jaar tijd met een kwart tot een derde dalen. De abonnementskosten gaan niet omhoog, met uitzondering die van ISDN-abonnementen. Die worden minstens een kwart duurder.

De Opta heeft alle tarieven van KPN Telecom aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Het gaat er daarbij om of KPN als voormalig monopolist tarieven hanteert die redelijk zijn vastgesteld. Dus op de werkelijke kosten, met daarop een redelijke winstopslag.

KPN krijgt van de Opta in de toekomst meer ruimte om kortingen aan te bieden, met name op internationale gesprekken. De prijs van de pakketten Belplus (voor mensen die veel bellen) en Belbudget (minimumpakket) hoeven niet te veranderen. Opta eist dat KPN Telecom binnen vier weken met nieuwe tariefsvoorstellen komt die zijn gebaseerd op het oordeel van de toezichthouder.

KPN zegt met "ongeloof" kennis genomen te hebben van het oordeel van de Opta. Het concern is bang dat nu de continuïteit in gevaar komt. Het besluit van de Opta gaat KPN naar schatting een miljard gulden per jaar kosten.