'In dit herstelbesluit heeft OPTA opnieuw een toegangsverplichting opgelegd aan de vijf grote kabelbedrijven. Deze kabelbedrijven, @Home, Casema, Delta, Multikabel en UPC, blijven verplicht hun kabelnetten open te stellen voor programma-aanbieders. De verplichting tot levering van zogeheten 'omroeptransmissiecapaciteit' maakt het mogelijk dat naast omroepprogramma's ook nieuwe, innovatieve diensten zoals Video on Demand, van andere programma-aanbieders op de kabel kunnen worden aangeboden', aldus de toezichthouder vrijdag.

Het OPTA-besluit is feitelijk identiek aan dat van maart 2007, toen het vijf grote kabelaars verplichtte toegang tot hun netwerk te verlenen aan derden die hun programma's of diensten via de kabel direct willen aanbieden aan de consument.

Daartegen gingen de kabelbedrijven met succes in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat het besluit in juli 2007 naar de prullenmand verwees. OPTA had onvoldoende onderbouwd dat er daadwerkelijk concrete vraag was naar openstelling en dat de kosten van regulering wel opwegen tegen de maatschappelijke opbrengsten (kwantitatieve proportionaliteit).

Vertrouwelijke gesprekken

OPTA heeft hierop de afgelopen maanden 'vertrouwelijke bilaterale en rondetafelgesprekken' gevoerd met programma-aanbieders en concludeert nu, andermaal, dat deze partijen inderdaad behoefte hebben aan een toegangsverplichting.

'Op basis van alle informatie, die is verkregen uit de met programma-aanbieders gevoerde gesprekken, komt het college dan ook tot de conclusie dat bij programma-aanbieders daadwerkelijk vraag bestaat naar toegang tot het netwerk van de kabelexploitant. Naar het oordeel van het college is voor het kunnen realiseren van die toegang het opleggen van een toegangsverplichting onontbeerlijk.

Mede in aanmerking genomen dat al eerder onderbouwd is wat de financiële consequenties van regulering zullen zijn, is het college van oordeel dat de opgelegde wholesale verplichtingen en meer in het bijzonder de toegangsverplichting, ook in dit opzicht proportioneel zijn.'

De conclusie luidt dan ook dat 'de opgelegde toegangsverplichting welvaartswinst creëert voor de programma-aanbieders en de eindgebruiker, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.'

'Oude wijn'

Kabelbedrijf UPC wil nog niet inhoudelijk reageren. 'Het besluit is gisteravond gepubliceerd. We gaan daar eerst rustig naar kijken voordat we er iets over kunnen zeggen of beslissen', aldus Ronald van der Aart, Manager Communications bij UPC.

Ook de woordvoerder van Delta Kabelcomfort wil eerst ruggespraak binnen het bedrijf voor hij uitspraken kan doen. @Home, Casema en Multikabel waren niet bereikbaar voor commentaar.

Rob van Esch, voorzitter van NLKabel, de vereniging van Nederlandse kabelbedrijven, noemt het besluit 'oude wijn in nieuwe zakken'. 'Het zou nu anders zijn omdat OPTA in vertrouwelijke gesprekken te horen heeft gekregen dat sommigen graag de kabel open hebben. Maar het rare is, wij hebben nooit van partijen rechtstreeks gehoord dat er überhaupt vraag is naar die openstelling. Maar blijkbaar articuleert men duidelijk anders naar ons dan naar OPTA. Wij horen nooit ontevreden geluiden.'