De twee bedrijven hebben meer dan 400 miljoen mailtjes gestuurd naar consumenten met commerciële boodschappen van “partners". Bij de OPTA kwamen daarover 775 klachten binnen. In het voorjaar gaf de telecomwaakhond de twee bedrijven en een leidinggevende van Digital Magazines in totaal 660.000 euro boete.

Daar gaat nu 60.000 euro van af omdat bij nader inzien in de meeste gevallen wel een afmeldling in de mailberichten stond. Eenmaal werkte die link niet en daarvoor krijgen de bedrijven nu een waarschuwing. In eerste instantie werd dat nog beboet.

De bedrijven en de leidinggevende maakten bezwaar tegen de eerder opgelegde boete omdat die in hun ogen niet in verhouding stond tot de overtredingen. Zij vonden het percentage klachten in relatie tot de verzonden mails zeer klein. Daarbij zou de berichtenlawine niet hebben geleid tot grote maatschappelijke overlast. Maar OPTA spreekt over “het spreekwoordelijke topje van de ijsberg" en vindt dat de maatschappelijke overlast zich moeilijk laat meten met alleen de ingediende klachten.

Medewerking betekent geen lagere boete

Ook voerde de manager aan dat hij alle medewerking heeft verleend aan het onderzoek en dat dat mag leiden tot boeteverlaging. OPTA zegt daartegen dat de man wettelijk verplicht is om mee te werken en dat dat dus geen grond is voor boeteverlaging. Verder heeft de man aangevoerd dat de wetgeving niet duidelijk genoeg is. Maar ook dat heeft OPTA verworpen.

OPTA oordeelde verder dat indien de beboette partijen nog een keer de Telecomwet overtreden, zij een boete van 450.000 euro per overtreding kunnen krijgen. Tevens zal OPTA dan in zijn besluit meenemen dat de twee bedrijven en de leidinggevende nu genoeg zijn gewaarschuwd. Dat kan bij een volgende keer tot een “boeteverhogende omstandigheid" leiden.