De Raad van State oordeelt dat OPTA wel degelijk overtreders met naam en toenaam mag noemen. Ten minste, als duidelijk is dat de beboete partij geen kort geding tegen het OPTA-besluit aanspant. Dat is wel al duidelijk vóór dat OPTA tot publicatie van haar besluiten overgaat. Dus bij de openbaarmaking is naming en shaming geoorloofd, vindt ’s lands hoogste bestuursrechtcollege.

Spywaremakers van ECS

De zaak draaide om twee individuen: Peter Emonds en Arjan de Raaf, en drie bedrijven: ECS International, Worldtostart en Media Highway. Deze partijen waren volgens Opta betrokken bij de ontwikkeling en uitbating van de beruchte Dollarrevenue spyware.

Telecomwaakhond Opta legde in 2007 een recordboete van 1 miljoen euro op aan de makers van het spywareprogramma DollarRevenue. De software werd zonder toestemming op 22 miljoen computers geïnstalleerd. Daar vertoonde de applicatie reclame en werd het surfgedrag in de gaten gehouden.

In januari draaide de rechter de boetes gedeeltelijk terug. In deze zelfde zaak besliste de rechter dat Opta onterecht de naam van een beboet bedrijf heeft gepubliceerd.

Opta redeneert anders en stelt zorgvuldig om te gaan met namen en persoonsgegevens in de onderzoeksfase, maar dat publicatie van de naam van een bedrijf dat wordt beboet terecht is. "Zonder vermelding kan er anders juist onduidelijkheid en onrust ontstaan over welk bedrijf nu schuldig is bevonden", stelt de woordvoerster van Opta.

Terechte schandpaal

De Raad van State gaat hier in mee en oordeelt dat als het boetebesluit eenmaal definitief, het noemen van namen geoorloofd is.

OPTA is zeer blij met besluit, waartegen geen beroep meer mogelijk is. “Deze uitspraak is niet alleen van belang voor OPTA, maar voor alle toezichthouders van Nederland. Openbaarmaking van de bedrijfsnamen in een boetebesluit kort nadat de boete is opgelegd, dient groot, publiek belang. Het weerhoudt de betrokken bedrijven ervan om weer in de fout te gaan en schrikt potentiële overtreders af. Verder is publicatie van de namen van overtreders van belang om consumenten en afnemers te waarschuwen”, aldus Chris Fonteijn, voorzitter van OPTA.