Dat blijkt volgens de OPTA uit de rapportages die de aanbieders aan de telecomwaakhond moesten leveren. Debitel is de enige aanbieder bij wie het afwikkelen van nummerbehoud nog niet naar behoren verloopt, aldus OPTA. Debitel heeft een dwangsom van 400.000 gulden opgelegd gekregen. De mobiele operators hadden bezwaren geuit tegen het opleggen van dwangsommen, maar deze zijn verworpen. De andere acht aanbieders voldoen inmiddels aan de eis dat bij 95% van de aanvragen om een nummer mee te nemen, dit nummerbehoud moet plaatsvinden op de datum die met de nieuwe aanbieder is afgesproken. Naast de telecombedrijven KPN, Libertel, Dutchtone, Telfort en Ben bieden ook de ANWB, Talkline en IMC mobiele telefonie-abonnementen aan. Opta voerde de 95%-eis op 1 februari in op straffe van een dwangsom. Het niet tijdig afstaan van een nummer kost een aanbieder 75.000 gulden per maand, het niet tijdig invoeren van een meegenomen nummer 250.000 gulden per maand. Opta ging tot de maatregel over omdat de toezichthouder veel klachten ontving over de afhandeling van nummerportabiliteit, sinds de invoering ervan in april vorig jaar. Het behoud van het bestaande mobiele nummer moet de drempel om naar een andere aanbieder over te stappen verlagen, en op die manier de concurrentie tussen mobiele operators vergroten.Eerdere relevante berichten: OPTA dwingt kwaliteit nummerbehoud af met dwangsom (02 november 1999) KPN wijst beschuldigingen van de hand (20 mei 1999)