Dit staat in een besluit (pdf) van de OPTA dat vrijdag openbaar is gemaakt. Vodafone wilde deze verbinding per 31 januari 2007 beëindigen, omdat het bedrijf een 'subscription fee' van Orange ter waarde van 63.500 euro per maand wilde ontvangen. Orange beargumenteerde echter dat omdat Vodafone heeft aangegeven geen heil meer te zien in een wederkerige directe interconnectie er geen sprake kon zijn van verrekeningsmogelijkheden van 'subscription fees'. Orange was daarom van mening dat het redelijkerwijs geen subscription fee hoeft te betalen.

Orange heeft daarom besloten de zaak aan de OPTA voor te leggen. In het voorlopig besluit van de OPTA, dat genomen is op 31 januari, verplicht de OPTA Vodafone om de bestaande verbinding in stand te laten. De OPTA stelt dat interoperabiliteit tussen telefoonaanbieders van groot belang is voor de consument en voor eerlijke concurrentie.

Orange en Vodafone waren sinds september 2005 met elkaar in onderhandeling over het sluiten van een nieuwe interconnectieovereenkomst.