Dat meldt minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. OPTA heeft na onderzoek vastgesteld dat de vier mobiele operators KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 met de omstreden DPI-techniek kennis nemen van meer informatie dan alleen de informatie die bestemd is voor de afhandeling van internetverkeer.

Diep in pakketjes kijken

"Het college stelt vast dat alle onderzochte mobiele netwerkaanbieders in meer of mindere mate technieken gebruiken om datapakketten te monitoren en te analyseren die over hun mobiele netwerken getransporteerd worden. Daarbij worden gegevensstromen en applicaties geïdentificeerd en daarvoor vindt de analyse soms op diep niveau plaats. Een analyse op diep niveau houdt in dit verband in dat meer dan alleen de header van een datapakket bekeken wordt door de aanbieder", schrijft OPTA in zijn rapport.

“Hiermee is mogelijk het communicatiegeheim in het geding evenals de zorgplicht die aanbieders verplicht om te zorgen voor de bescherming van persoonsgegevens."

Geen mails gelezen

Met DPI kan niet alleen het soort data, maar ook de inhoud van de pakketjes worden geanalyseerd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de operators concreet e-mails van klanten hebben gelezen of digitale foto's hebben bekeken.

Omdat het vooral gaat om de privacy, zal het College Bescherming Persoonsgegevens verder diepgravend onderzoek doen op basis van de voorlopige uitkomsten van OPTA. Voor OPTA zelf is er tot zover geen aanleiding voor handhavend optreden.

“Dit onderzoek en het gevolg dat hieraan gegeven wordt moeten inzichtelijk maken of de privacy en de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer door de mobiele aanbieders zijn gerespecteerd. Indien zou blijken dat dit niet het geval is moet hiertegen worden opgetreden," aldus Verhagen.

T-Mobile toch aan DPI

Begin mei kwam aan het licht dat KPN DPI gebruikt om onder meer te meten welke mobiele apps en in welke mate (zoals WhatsApp) gebruikt worden door abonnees. Ook Vodafone erkende dat het de omstreden technologie gebruikt.

T-Mobile ontkende het inzetten van DPI, maar OPTA noemt ook deze operator bij naam, evenals Tele2.