"Sinds de inwerkingtreding van het bel-me-niet-register heeft OPTA, via de website van ConsuWijzer, een groot aantal klachten ontvangen over verschillende ondernemingen die de bel-me-niet regels zouden hebben geschonden. OPTA heeft naar aanleiding van deze klachten verschillende onderzoeken lopen", meldt minister Van der Hoeven van Economische Zaken in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Sinds oktober vorig jaar is het bel-me-niet-register verplicht geworden. Als consumenten zich aanmelden mogen ze niet meer worden lastig gevallen met verkooptelefoontjes van bedrijven waarbij ze geen klant zijn. Wanneer het gesprek gevoerd wordt door een dochter of zuster van het bedrijf waar de gebelde consument klant is, is geen sprake van een bestaande relatie, benadrukt de minister.

Vier bedrijven

Dat is precies waar het mis gaat bij het bedrijf Superieur, een dochteronderneming van Pretium Telecom, die ook aan telefooncolportage doet. OPTA doet hier momenteel onderzoek naar.

De toezichthouder wil niet bevestigen om welke bedrijven het gaat, maar een woordvoerster meldt dat OPTA recentelijk vier waarschuwingen heeft gegeven in verband met ongeoorloofd telefonisch werven. "Aan drie bedrijven en een call center."

Te hoge verwachtingen

Overigens zegt de OPTA dat een heleboel van de binnengekomen klachten niet worden opgevolgd, omdat veel consumenten "te hoge verwachtingen" hebben van het Bel-me-niet-register.

"Mensen verwachten dat als ze zich aanmelden voor het register dat ze dan de volgende dag niet meer worden gebeld. Maar de verwerking van de aanmelding kan in het slechtste geval zes weken duren", legt de zegsvrouw uit.