De bond had maandag een vertrouwelijk gesprek met de OPTA over de prijzen van tv-abonnementen. Uit het gesprek bleek volgens Trouw dat de telecomwaakhond wil toestaan dat de kabelbedrijven investeringen in onder meer digitale televisie financieren uit de abonnementsgelden van kijkers met analoge tv. Elders, bijvoorbeeld op de postmarkt, staat de OPTA dergelijke kruissubsidies niet toe.

Volgens de OPTA is de conclusie dat de toezichthouder kruissubsidies bij de kabelaanbieders zal toestaan, voorbarig. De telecomwaakhond kwalificeert het artikel in Trouw als 'onjuiste berichtgeving'. "In het stuk wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het college van OPTA een standpunt heeft ingenomen over de hoogte van de kabeltarieven en van plan is kruissubsidies toe te staan."

De OPTA laat in zijn verklaring echter wel nadrukkelijk de mogelijkheid open dat analoge tv-kijkers moeten meebetalen aan de uitrol van digitale televisie. "De digitalisering van het (laatste deel) van het netwerk zelf, is een technologische vooruitgang die in volle gang is en die OPTA niet wil ontmoedigen."

"Goede infrastructuur maakt nieuwe diensten en technologische innovatie mogelijk en dat is in ieders belang. Het is naar het oordeel van OPTA dan ook redelijk om de kosten van dit beperkte deel van de digitalisering op te nemen in berekening van de relevante kosten van de kabelmaatschappijen." Dergelijke kosten mogen de kabelaars doorberekenen aan hun klanten.

De kosten voor decoders mogen de kabelaars niet verhalen op de abonnees met louter analoge televisie, stelt de OPTA. Ook de kosten voor diensten als telefonie of internet mogen de kabelbedrijven van de OPTA niet afwentelen op mensen die daar geen gebruik van maken.

Hummer

Pauline van den Brandhof, woordvoerster van de Consumentenbond, zegt te vrezen dat de OPTA kruissubsidies inderdaad zal toestaan. "We willen niet dat consumenten die geen gebruikmaken van digitale televisie, daaraan moeten meebetalen. Je gaat toch ook niet extra voor je krant betalen omdat de krantenbezorger overstapt van een fiets op een Hummer, omdat hij daarnaast een pizzabedrijf runt?"

Volgens Van den Brandhof is het nog niet zeker dat de OPTA zal toestaan dat consumenten moeten meebetalen aan kabeldiensten waarvan ze geen gebruik maken. "We zijn er niet gerust op dat de OPTA de juiste beslissing zal nemen, maar we weten nog niet wat de OPTA officieel zal besluiten."

Digitenne

De discussie over de prijzen voor kabel-tv speelt al geruime tijd. Omdat de kabelbedrijven geen concurrentie hebben op hun kabelnetten, zijn ze in staat geweest op de abonnementsprijzen de laatste jaren flink op te schroeven, zo luidt de klacht van de Consumentenbond en verschillende politieke partijen.

De kabelbedrijven brengen daar tegenin dat zij blootstaan aan toenemende concurrentie. Zij wijzen er bijvoorbeeld op dat het mogelijk is om digitale tv via de ether af te nemen bij Digitenne. Bovendien is KPN van plan om televisie via ip aan te bieden. Erg populair zijn deze alternatieven voor de kabel echter nog niet.

Nu de kabelmaatschappijen van plan zijn om hun klanten massaal te laten overstappen op digitale televisie, worden de abonnees opnieuw het kind van de rekening, zo is de vrees. Ook abonnees die geen gebruikmaken van digitale televisie, zullen moeten meebetalen aan de investeringen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de toezichthouder OPTA ingrijpt bij de kabelaanbieders. Ook minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) wil dat de OPTA een stokje steekt voor eventuele nieuwe tariefsverhogingen, bijvoorbeeld bij UPC.