De tarieven zijn flink lager dan kabelaars zelf hadden voorgesteld. In augustus pleitte Ziggo voor een groothandelstarief van 11,05 euro, UPC achtte 12 euro het minimum. Nieuwkomers deden dit af als afzetterij. Zo stelde YouCa dat het doorgeven van de analoge kabel voor rond de 5 euro per maand per abonnee zou kunnen.

Deze tarieven gelden dus als inkoopprijs wanneer alternatieve aanbieders het analoge televisiepakket willen doorverkopen. Deze nieuwkomers mogen zelf bepalen voor hoeveel ze het analoge kabelpakket aan abonnees gaan aanbieden.

Opta is dus praktisch in het midden uitgekomen met zijn eigen rekensom, en publiceerde dit in een voorlopig tariefbesluit. Opta baseert zich voor de vaststelling van de tarieven op de input van de betrokken partijen en een rapport van onderzoeksbureau Analysys Mason.

Gesteggel

Opta houdt vast aan het zogenaamde retail-minus model: het tarief wordt vastgesteld door een aantal kostenposten (zoals marketing, helpdesk) af te trekken van het abonneetarief van de kabelaars. Nieuwkomers hebben hier bezwaar tegen, zij eisen een 'kostprijs-plus' model, dat zou eerlijker zijn.

Opta veegt die bezwaren van tafel, omdat het niet het daadwerkelijk retailtarief als uitgangspunt neemt. Want in de 16,25 euro die bijvoorbeeld Ziggo in rekening brengt voor het analoge basispakket zitten ook licentiekosten voor content én een subsidie voor digitale doorgifte verstopt. Als die er af worden gehaald, komt de Opta uit op een zogenaamd 'geschoonde relevant retailtarief' van 11,18 voor UPC en 10,61 voor Ziggo. Zodoende komt Opta dus ook fors lager uit met het uiteindelijke wholesaletarief.

De partijen steggelen de afgelopen maanden over de procedure en het tarief van de wederkoop van het analoge tv-pakket. Opta tracht dit in goede banen te leiden met bijeenkomsten van de zogenaamde Industry Group, dieptesessies en bilateraal overleg. Daarnaast hakt Opta de knopen door, omdat de kabelaars en de nieuwkomers niet echt tot elkaar komen.

Voorlopig besluit

Onlangs publiceerde Opta al het voorlopige besluit over het te volgen traject. Volgens de toezichthouders moeten de systemen van UPC en Ziggo zo snel mogelijk worden omgekat voor wederverkoop, zodat de eerste klanten in maart 2010 kunnen overstappen.

Marktpartijen, belangenorganisaties en anderen hebben tot 7 januari 2010 om hun zienswijze op Opta’s tariefbesluit te geven.