Sinds 1 juli 2009 kan de consument, na afloop van de eerste contractsperiode, op elk gewenst moment zijn contract opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De bepalingen uit de nieuwe Telecomwet gelden voor alle contracten voor telefoon, internet, televisie en radio met consumenten, ook voor contracten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2009.

Bij een steekproef van OPTA eind augustus onder 30 aanbieders van telefoon, internet, televisie en radio kwam aan het licht dat de algemene voorwaarden van 10 partijen de nieuwe regels voor contractsbeëindiging niet respecteren. Ze hebben een schriftelijke waarschuwing (pdf) van OPTA gekregen. OPTA wil in deze fase overigens nog geen namen noemen.

Opzeggen 1ste van de maand

Volgens een OPTA-woordvoerder gaan de gewaarschuwde aanbieders vooral in fout door te melden dat contracten alleen op de 1ste van de maand kunnen worden beëindigd. En dat terwijl in de nieuwe Telecomwet duidelijk staat dat opzeggen op ieder moment van de maand kan, en dat dat moment bepalend is voor het beëindigen van het contract.

OPTA vermoedt dat het bij het merendeel van de aanbieders onzorgvuldigheid de reden is dat de algemene voorwaarden nog niet voldoen aan de Telecomwet. "Bij enkele partijen hebben we ook het idee dat het echt onwil is."

Dwangsom

In november zal OPTA de 10 overtreders opnieuw controleren. Als er dan nog steeds overtredingen worden geconstateerd, zal OPTA een dwangsom of boete opleggen. Die boete kan maximaal 450.000 euro per overtreding zijn. Ook worden de aanbieders dan bij naam genoemd op de website van OPTA.