Telecomwaakhond OPTA laat voor het eerst zijn tanden zien bij het handhaven van de nieuwe cookiewet. Het constateert dat maar liefst 96 van de 121 overheidsinstanties met hun websites de cookiewet overtreden, door geen expliciete toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Het betreft sites van het rijk, provincies, zelfstandige bestuursorganen maar ook politieke partijen, bevestigt OPTA desgevraagd.

Complianceplan vóór 24 september

“Op dit moment plaatst uw website cookies. Het lijkt te gaan om cookies waarover bezoekers eerst geïnformeerd moeten worden én waarvoor zij eerst toestemming moeten geven voordat u deze cookies mag plaatsen", schrijft OPTA aan de overheden, en stelt een deadline om snel een plan te maken om te voldoen aan de omstreden cookiewet.

“Dit verzoek is niet vrijblijvend. Het college verzoekt u om hem uiterlijk 24 september 2012 een brief te sturen waarin u uitlegt hoe u van plan bent aan de cookiebepaling te gaan voldoen", aldus OPTA dreigend.

Volgens de toezichthouder is het logisch om eerst overheden op de korrel te nemen, aangezien zij een voorbeeldfunctie vervullen. De OPTA kan bij voortdurende overtreding boetes op te leggen tot maximaal 450.000 euro.

Rijksoverheid weigerachtig

Bijna geen enkele grote website voldoet nog aan de cookiewet, bleek eerder, de overheid niet uitgezonderd. In juli werd duidelijk dat bijvoorbeeld Rijksoverheid.nl niet voldeed aan de wet, ook al stelde de beheerder, het ministerie van Algemene Zaken, wel te voldoen. Na de ophef ging Rijksoverheid toch door het stof en zette halsoverkop alle cookies uit.

Tien sites van de 121 plaatsen alleen functionele cookies en vijftien sites helemaal geen, constateert OPTA na onderzoek. “Om ervoor te zorgen dat deze sites ook in de toekomst blijven voldoen aan de cookiebepaling, zijn zij per brief geïnformeerd over de nieuwe regels."